Minimaal 231 huurders Woonschakel hebben recht op huurverlaging

MEDEMBLIK – Zeker 231 huurders van de Woonschakel hebben een brief ontvangen waarin zij op de hoogte worden gesteld van een huurverlaging. De Rijksoverheid heeft dit jaar woningcorporaties opdracht gegeven om huurders die meer dan 633,25 euro netto per maand aan huur betalen een lagere huur te berekenen. Daarbij telt ook mee of een huishouden uit 2 of meer personen bestaat.

De Woonschakel zegt in een reactie dat onder aan de streep de jaarlijkse inkomsten en uitgaven bij De Woonschakel redelijk tot elkaar in verhouding moet blijven. Het steeds extra lenen van geld voor exploitatieverliezen leidt tot een te hoge schuldenlast. De Woonschakel wijst op de sterk toegenomen kosten voor onderhoud of nieuwbouw van woningen de afgelopen jaren, deze zijn sterker gestegen dan de huren zijn verhoogd.

Lees ook: Huren sociale huurwoningen niet verder verhoogd, kamer bevriest de huren

Maar ook de verhuurdersheffing die De Woonschakel aan de Rijksoverheid moet betalen, deze is ingesteld na de miljarden zeperd bij 1 van de grootste woningcorporaties in Nederland, hakt er bij De Woonschakel fors in, in 2021 moet De Woonschakel ruim 11 miljoen euro aan verhuurdersheffing betalen. De Woonschakel zegt hierover: ,,Op de totale huurinkomsten van € 41,5 miljoen betekent dit dat de eerste drie volledige maandhuren die De Woonschakel van huurders ontvang rechtstreeks naar de rijksschatkist gaat.

De Woonschakel zegt dit onrechtvaardig te vinden, met die 11 miljoen had De Woonschakel andere keuzes kunnen maken zoals het sneller verduurzamen van woningen, verliezen bij nieuwbouw te financieren of huurprijzen te verlagen. De Woonschakel is samen met de andere wooncorporaties vertegenwoordigd in de Woningbond Aedes, en deze houdt zich actief bezig om dit beleid van tafel te krijgen bij de nieuwe kabinetsperiode.

Reageren via facebook