‘Horecaondernemers, medewerkers en hun families trekken het niet meer!’ zegt de Medemblikse afdeling van KHN Nederland

MEDEMBLIK – In een brandbrief aan het college en de gemeenteraad roept de Medemblikse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland op voor veel meer steun voor de horeca, ‘het is hard nodig’. 

Afgelopen dinsdag 12 januari kwam het kabinet met het bericht dat de lockdown niet werd opgeheven maar werd verlengd t/m 9 februari. Gisteren kwam het exit-traject naar buiten en ook daaruit blijkt dat de horeca pas als laatste aan bod komt om de deuren weer te mogen openen. De hoogte van het aantal besmettingen en het aantal IC-opnames zijn leidend voor het kabinet en haar coronabeleid. Versoepelingen voor de horeca lijkt dus ver weg te zijn.

Zes maanden dicht

De horeca is nu bij elkaar al zes maanden gesloten en clubs & nightlife-bedrijven zelfs 11 maanden waardoor veel horecabedrijven op omvallen staan. In de brandbrief schrijft KHN Medemblik: “Veel horecaondernemers staan op omvallen. De centen zijn op, de rek is eruit. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft het kabinet dan ook dringend opgeroepen om:
• Zo snel mogelijk met een heropeningsplan te komen voor de gesloten sectoren
• Het steunpakket aanzienlijk te verbeteren en aan te vullen

KHN vraagt u deze boodschap met kracht te ondersteunen en uit te dragen richting het kabinet om de horeca in Nederland te redden.”

Horecaondernemers, medewerkers en hun families trekken het niet meer!

De verlening van de lockdown komt volgens KHN Medemblik keihard aan binnen de horecabranche, waren de cijfers al niet best, deze worden nu enkel maar slechter. Veel horecaondernemers verwachten over 2020 een omzetdaling van 45 tot 50% te hebben vergeleken met 2019. De omzet in januari 2021 is zelfs vrijwel nihil, zeker omdat afhalen en bezorgen bij lange na niet de omzet op peil kan houden.

Het afgelopen jaar is door horecaondernemers meer dan € 5 miljard spaargeld in de branchegepompt. Alles om het bedrijf overeind te houden en medewerkers in dienst te houden. De  overheidssteun die er was en is, met name de NOW en TVL, is welkom en nodig, maar écht onvoldoende. Personeelslasten en vaste lasten worden namelijk niet 100% vergoed. Dat betekent dat een deel van minstens 30% van die kosten voor rekening van de ondernemer blijft. Dat houdt geen ondernemer eindeloos vol. De bodem is voor de meeste bedrijven bereikt,” aldus KHN Medemblik.

KHN Medemblik doet oproep richting college en gemeenteraad

Voorzitter Jan Schouten van de KHN Medemblik zegt hierover: “U ziet de lege straten, dorpen, steden om u heen. Van bruisende steden en dorpen is geen sprake meer. KHN vraagt u onze oproep aan het kabinet te ondersteunen door uw politieke netwerk te gebruiken en deze punten aan te kaarten via het Veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio’s.

Ook als gemeente zelf, kunt u kijken hoe u ondernemers kunt helpen de crisis door te komen. We zien in veel gemeenten dat de samenwerking en communicatie tussen de gemeente en de ondernemers beter verloopt dan ooit. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en te kijken waar gemeenten ondernemers kunnen steunen zowel in financiële zin (terrasverruiming, uitstel van belastingen, terugbetaling leges, een ondernemersfonds, geen precariobelasting, etc.) als te kijken naar verantwoorde heropening. De horeca heeft u nodig en u heeft de horeca nodig! Samen moeten we deze crisis doorkomen zoals Rutte in de persconferentie van 12 januari 2021 aangaf.

Reageren via facebook