Ondanks verbod neemt middenstand Nieuwstraat Medemblik geen risico en timmeren alles dicht

MEDEMBLIK – Ondanks dat burgemeester Frank Streng afgelopen maandag de demonstratie die vanavond in de Nieuwstraat door tegenstanders van de avondklok zou worden gehouden zijn een paar middenstanders er niet gerust op en hebben grote houten platen voor de ramen getimmerd.

O.a. een makelaar en de ‘De kwikkel’ nemen geen risico en hebben de boel dichtgetimmerd. Ook is er al politie aanwezig in de Nieuwstraat. Op Snapchat werd vandaag wederom opgeroepen om ondanks het verbod toch naar de Nieuwstraat te komen.. Hieronder nogmaals de reactie van de burgemeester over het instellen van het noodbevel voor vanavond.

De veiligheidsregio laat aan Medemblik Actueel weten:

De gemeente Medemblik heeft via de politie signalen ontvangen dat een groep inwoners heeft opgeroepen tot opruiing en geweld in het centrum van Medemblik vanavond. Op basis van deze informatie werd gister al een noodbevel aangekondigd en is vandaag de kern Medemblik als veiligheidsrisicogebied aangewezen. De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren houden toezicht in de gemeente Medemblik en monitoren de stand van zaken binnen de hele gemeente nauwgezet.

Met het noodbevel en het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied heeft de burgemeester extra bevoegdheden afgegeven voor de handhaving van de openbare orde. Zo kan de politie in deze gebieden mensen verzoeken de plek te verlaten en hen aanhouden als men daar geen gehoor aangeeft. Het veiligheidsrisicogebied geeft politie de mogelijkheid om preventief te fouilleren. De burgemeester kan het gebied uitbreiden wanneer dit nodig is.

Burgemeester Streng roept nogmaals op om thuis te blijven en de rust te bewaren: “Ik vraag alle inwoners om de rust te bewaren en thuis te blijven. We willen elke vorm van geweld of opruiing voorkomen en treffen hiervoor passende maatregelen in overleg met de politie. Toch hoop ik en dring ik erop aan dat inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen en niet naar het centrum van Medemblik komen en roep ik ouders op om hun kinderen binnen te houden. Wij moeten samen zorgen dat potentiële relschoppers wegblijven om de veiligheid van inwoners, ondernemers en horecagelegenheden te waarborgen. Wij doen er alles aan om ongeregeldheden te voorkomen. Mochten inwoners een verdachte situatie zien dan vraag ik hen om niet in te grijpen en direct de politie te bellen.”

Ziet u een verdachte situatie? Bel direct 112.

Reageren via facebook