Voor het CDA Medemblik was de begroting al een dilemma op zich

MEDEMBLIK – Ed Meester, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Medemblik noemt de begroting die afgelopen donderdag na 8 uur vergaderen werd goedgekeurd en aangenomen al een dillema op zich. De elf partijen kwamen maar liefst met 19 amendementen en 24 moties.. 

Els van den Bosch: “Daaruit blijkt de grote betrokkenheid van vrijwel alle raadsleden. We worden allemaal geconfronteerd met moeilijke dilemma’s nu we keuze moeten maken als gevolg van de huidige zorgelijke financiële situatie. De begroting is een dilemma op zich!

De CDA-fractie kon zich voor het overgrote deel van de begroting vinden in de voorstellen van het college maar kwam ook met een aantal wijzigingsvoorstellen. De fractieleden hebben veel waardering voor de ambtelijke inzet en voor de onvermoeide inzet van de griffie. Over de reactie van het college op de 43 ingediende stukken is het CDA minder te spreken.

Ed Meester: “Het college ontraadde het overgrote deel, terwijl er toch verwacht mag worden dat de raad zich uitspreekt op bepaalde onderwerpen en haar politieke instrumenten inzet om voorgesteld beleid aan te passen. De burgemeester, tevens voorzitter van het college, gaf aan dat het belangrijk is dat de raad hierin de keuzes maakt, horende het college. Dat is voor een groot deel gebeurd, maar we hebben als raad op een aantal punten toch onze eigen beslissingen genomen. Hoe zich dat exact vertaalt in de begroting zullen we snel weten.”

Hoe dan ook, deze begrotingsbehandeling zal ons nog lang bijblijven en niet per se in positieve zin, besluit Ed Meester tegen Medemblik Actueel.

Reageren via facebook