Tiny Houses biedt kansen voor Camping Hauwert

HAUWERT – Camping Hauwert wacht al jaren op een structurele oplossing die past bij deze tijd. Enkele jaren is de camping overgenomen door nieuwe eigenaren en wordt gekeken naar verschillende scenario’s. Een volledige recreatieve invulling schat de gemeente als niet realistisch in. Anderzijds is de provincie terughoudend met het realiseren van woningbouw, aangezien het niet binnen de bebouwde kom zou liggen. Het terrein is nu deels braakliggend en vervallen. 

Luiten Plekker (GemeenteBelangen) wil nu dat het college op korte termijn met een oplossing gaat komen, zeker nu een motie van GemeenteBelangen raadsbreed is aangenomen over Tiny Houses dat ook kansen biedt voor Camping Hauwert.

Luiten Plekker heeft daarom het college een vijftal vragen gesteld over Camping Hauwert:

Op 14 september 2020 hebben de eigenaren van Camping Hauwert een concept-intentieovereenkomst naar de gemeente Medemblik gestuurd. Wat is daar de stand van zaken van?
Vooruitlopend op de definitieve invulling zouden aan de noordzijde (Hauwert-kant) gestart kunnen worden met Tiny houses. Dat zou in fases kunnen zijn en voor een tijdelijke periode van 10-15 jaar. Hoe kijkt het college daar tegen aan?
Het kan ook gaan om diverse doelgroepen: huisvesting arbeidsmigranten, ouderen, jongeren. Welke doelgroep heeft het college op het oog?
Zoals gezegd, gaat het in eerste instantie om een tijdelijke oplossing totdat er definitieve invulling aan het plan gegeven kan worden. Welke procedure kan dan gevolgd worden om tijdelijk van het bestemmingsplan af te  wijken (is dat de reguliere Wabo-procedure?)
Wat kan de raad bijdragen om dit traject te laten versnellen om tot een goede oplossing van Camping Hauwert te komen?

Het college heeft 14 dagen om te reageren op deze vragen.

 

Reageren via facebook