Column Luiten Plekker: “Overdracht taken Sociaal Domein naar gemeenten mislukt!’

In 2015 zijn taken op het gebied van jeugdzorg, ondersteuning thuis (WMO) en het weer aan werken helpen (participatiewet) naar de gemeenten overgedragen. Dit is mislukt volgens het SCP vandaag. Kwetsbare groepen krijgen niet de hulp die nodig is, de zelfredzaamheid van burgers is veel te hoog gegrepen en de regels zijn veel te complex.

Daar komt bij dat in 2015 enorm bezuinigd is. Zo’n 3,5 mld. op totaal een kleine 20 mld. (dus bijna 20%!). Dus beste gemeenten: dit moet je doen, maar je krijgt er bijna 20% minder voor. Dat kan natuurlijk nooit goed gaan.

De landelijke overheid heeft hier wel een handje van: taken gaan naar de gemeente, maar zonder voldoende financiële middelen. En dan schaar ik de overdracht van wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeenten ook maar even onder. Deze staat nu als een (groot) risico in de begroting van de gemeente Medemblik. En andersom natuurlijk ook. Voorheen had je ook een gemeentepolitie, maar dat is sinds 2013 de landelijke politie geworden. Er werken 64.000 mensen bij de nationale politie, maar de zichtbaarheid bij ons in de gemeente is enorm afgenomen.

Krab je als landelijke politieke partijen eens achter de oren! Lokale politiek staat inderdaad veel beter in verbinding met de eigen burgers, maar zorg voor voldoende middelen en laat het geen verkapte bezuiniging zijn. Nu lijkt het veel meer op het over de schutting gooien (of nemen) vanuit een ivoren toren!

Luiten Plekker

Fractievoorzitter GemeenteBelangen