HvM: “Verkeersveiligheid Oostersingel/Vlietsingel in het geding”

MEDEMBLIK – Hart voor Medemblik ontvangt regelmatig verontrustende berichten van buurtbewoners en verkeersdeelnemers bij de Oostersingel/Vlietsingel in Medemblik. Zij maken zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid en het uitblijven van maatregelen om het structureel hard rijden te voorkomen. 

Meer verkeersbewegingen

Tjeu Berlijn (HvM): “Op korte termijn wordt de nieuwe woonwijk op het voormalig DEK-terrein opgeleverd. Honderden verkeersbewegingen per dag komen erbij, de drukte bij het kruispunt Vlietsingel/Oostersingel zal flink toenemen. Inwoners maken zich zorgen over de toekomstige verkeersveiligheid bij de Oostersingel/Vlietsingel.

Hart voor Medemblik is van mening dat er maatregelen genomen dienen te worden en eist hierbij actie van het college en stelt het college de volgende vragen:

  1. Zijn er verkeers- en snelheidsmetingen gedaan op Vlietsingel/Oostersingel in Medemblik?
  2. Zijn er naar aanleiding van deze verkeersmeting, klachten en meldingen verbeterpunten?
    1. Zo ja: Welke en waar is al actie op ondernomen?
  3. Is er een verkeers(verbeter)plan voor de Vlietsingel/Oostersingel wanneer nieuwe woonwijk DEK-terrein wordt opgeleverd?

Reageren via facebook