Column Anneke van der Geest (PW2010): “Het zal je maar gebeuren”

Het zal je maar gebeuren …. Dan besluit de rechter na een hoop ellende en moedeloosheid dat jouw kind uit huis geplaatst moet worden. Jouw kind, dat bijv. in handen is gevallen van een loverboy of anderszins getraumatiseerd is. Je hebt nu hoop dat het de goede kant op zal gaan, dat je kind in een veilige omgeving een professionele behandeling gaat krijgen.

PW 2010 heeft samen met PWF, CU, GB, BAMM en GL  2 moties ingediend. De directe aanleiding is de informatienota, waarin wordt gesteld dat het contract met Horizon niet met 1 maar met 2 jaar wordt verlengd.

Dit dossier ligt inmiddels politiek heel gevoelig. Het begon eind december 2018, als ik het me het goed herinner. De fractievoorzitters werden onder strikte geheimhouding geïnformeerd dat de Jeugdzorg Plus gegund werd aan Horizon. Een zorgaanbieder, die geen gebouw, geen personeel en geen netwerk had in Noord Holland Noord, maar wel een op papier een heel aantrekkelijk en innovatief aanbod mbt het plan van aanpak op de Jeugdzorg Plus. Fase 1 gesloten inrichting met beperkte duur, fase 2 op afstand inc. onderwijs. Dit plan werd zwaar meegewogen in het subgunningscriterium.

Voorzitter,

Waarom vragen wij nu aandacht voor deze kinderen, hun ouders, vrienden,?

Kinderen groeien op, ze gaan naar school en alles lijkt zo zijn gangetje te gaan en voor de meeste kinderen gaat het gelukkig  ook zo. 

Maar sommige kinderen lopen vast. Als ouder weet je het niet meer en zo kan het gebeuren dat jouw kind uit huis geplaatst moet worden.

Maar voor die tijd zijn er vaak al meerdere hulpverleners in actie gekomen. Daarom pleiten wij al jaren voor Vroegsignalering en voor de juiste diagnosticering door een orthopedagoog of psycholoog. Als er te lang wordt aangemodderd, wordt de schade materieel en immaterieel groter.

In de nieuwe Jeugdwet wordt gewezen op preventie, maar ook op de belangrijke rol die ouders hebben bij de behandeling. Kinderen aangewezen op de JeugszorgPlus worden door Horizon voor de veiligheid geplaatst in een gesloten inrichting in Harreveld dichtbij de Duitse grens, ( Antonius in Bakkum is niet geschikt gebleken.. Kinderen worden letterlijk en figuurlijk op afstand van hun ouders, broers en zussen geplaatst. De ouders kunnen daardoor minder actief betrokken worden, bezoek en verlofregelingen worden bemoeilijkt, maar ook het uiteindelijke doel:  terugkeer naar huis, zonder dat het kind een gevaar is voor zichzelf of zijn/ haar omgeving. Indien het hele proces niet soepel en zorgvuldig  verloopt, krijg je draaideur kinderen. Erin en eruit, hoorde ik van een huisarts.

Sinds begin oktober ben ik, in het dossier gedoken.Ik had 1 informatienota gemist, bleek half oktober.  En ik ben niet de enige, maar wij zijn samen met raadsleden uit alle betrokken gemeenten. 

We hebben gesproken met Helene van Beek, een onderzoeksjournaliste, die oa voor Argos en Zembla werkt en die niet over 1 nacht ijs gaat.

Het boek, een weerslag van het onderzoek  is lezenswaardig en laat een ontluisterende situatie zien, ook over de organisatiestructuur en de financiële openheid.

Het informeren achteraf over de verlenging van het contract dmv een informatienota, de bevindingen in dit onderzoek en gerechtelijke uitspraken zijn redenen de moties in te dienen.

Daarom dragen we het college op een onderzoek in te stellen

In Motie 1 wordt om een onderzoek gevraagd naar het aanbestedingstraject en in motie 2 of het bij mooie woorden op papier is gebleven.

En hoe zit het met fase 2, hiervoor heeft Horizon geen machtiging  en de rechtbank wil die niet verstrekken.

De raad, het hoogste bestuursorgaan. heeft een controlerende functie, maar wij raadsleden moeten wel instelling worden gebracht. Ik moest weer denken aan de informatie kliko.

Juist als het om rechten van kinderen gaat, kan  ik als raadslid, maar ook als pedagoog, niet langer zwijgen, maar moet ik spreken. Zij kunnen het immers zelf niet, de rechten van deze kinderen zijn niet met juridische waarborgen omgeven, zoals dat wel in het jeugdstrafrecht het geval is.

Tenslotte; hoe zit het met het vertrouwen van jou als ouder in de betrokken organisaties als jouw kind van de ene instelling naar de andere wordt geplaatst. Maar vooral wat doet het met jou als kind?

Want het gaat om het belang van het kind.

Reageren via facebook