Rotonde en nieuwe weg maar vooral nieuwbouw Hauwert en Zwaagdijk-Oost

HAUWERT/ZWAAGDIJK-OOST – Een groep verontruste inwoners van Zwaagdijk-Oost over de verkeerssituatie bij het winkelcentrum Zwaagdijk hebben afgelopen oktober 2019 na vragen te horen gekregen dat de plannen die zij hebben gemaakt voor de gemeente Medemblik een no go is.

In deze plannen willen de bewoners van Zwaagdijk-Oost o.a. de verkeerssituatie veiliger maken en daarnaast ook woningbouw realiseren langs de Tuinstraat richting Hauwert. De bedoeling was om dit plan tijdens een ronde tafel gesprek met de gemeenteraad afgelopen maart te presenteren maar door de uitbraak van het Covid-19 virus werd dit uitgesteld.

Om toch de plannen onder de aandacht bij de gemeenteraad te krijgen hebben de plannenmakers een brief naar de gemeenteraad gestuurd met een toelichting en een tekening van hun plannen en daarnaast een verzoek om het college op te dragen met de plannenmakers in gesprek te gaan om zo tot een uitvoerbaar plan te komen.

In een eerdere reactie, in oktober 2019, kregen de plannenmakers te horen dat het idee te ambitieus is en de gemeente Medemblik niet op realisatie van woningen, maar op een verbeterde vaarverbinding met Westwoud wil gaat. Woningbouw langs de Tuinstraat staat dit in de weg.

Het college heeft op 18 september j.l. gereageerd op de plannen van de plannenmakers, en deze komt bij de plannenmakers of als de gemeente Medemblik het niet op prijs stelt dat inwoners/vertegenwoordigers van bewoners/bedrijven met eigen plannen komen als ze afwijken van de gemeentelijke ideeën over de leefomgeving van de inwoners van Zwaagdijk en Hauwert.

Tijdens een gesprek met de burgemeester op 28 september j.l. waar vertegenwoordigers van beide dorpsraden en vertegenwoordigers van het winkelcentrum aanwezig waren is wel toegezegd dat het plan een eerlijke kans zou krijgen, maar alleen als beide plannen, verkeer en wonen, los van elkaar in procedure kunnen worden gebracht. De vertegenwoordigers hebben tijdens dit overleg erop gewezen dat juist beide plannen een directe relatie met elkaar hebben en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wel kunnen beide plannen in fases worden uitgevoerd volgens de plannenmakers.

De plannenmakers willen nu dat de gemeenteraad het college gaat verzoeken om uitvoering te gaan geven aan deze toezeggingen en meer serieus in overleg met de plannenmakers te treden om zo alle voordelen van deze plannen naast het korte termijn idee van de gemeente Medemblik te kunnen leggen.

Reageren via facebook