6.4 C
Medemblik
18 januari 2021 18:13
Medemblik Actueel.

Medemblik verhoogd ozb met 12.5%, subsidies worden bevroren en afgebouwd

MEDEMBLIK – Het is crisis en dat gaan ook de inwoners van de gemeente Medemblik voelen in de knip. Het Sociaal Domein wat duurder is dan gedacht en waarop ook nog eens wordt gekort door het Rijk, de coronacrisis klapt er hard in en dan staat de gemeente Medemblik ook nog de duurzaamheidsslag te wachten.

Om het tekort op de begroting te dichten moet de gemeente Medemblik stevige maatregelen treffen. Zo gaat de ozb met 12.5% omhoog, gaan projecten als het zwembad in Wervershoof en het nieuwe dorpshuis in Abbekerk naar de lange baan worden verschoven en gaat Medemblik deze renoveren. Wordt er stevig bezuinigd op de openbare ruimte en gaan de subsidies worden afgebouwd.

De gemeente Medemblik denkt verder dat het invoeren van de verblijfsbelasting voor arbeidsmigranten rond de 400.000 euro zal gaan opleveren, daar staat weer tegenover dat de loon- en prijsindexatie met 2,3% zal gaan stijgen.

De gemeente Medemblik zegt over de haar begroting: “Een financieel gezonde gemeente is één van de belangrijkste kaders die de raad het college meegaf. Het college onderschrijft dit. Een financieel gezonde gemeente is het fundament voor het adequaat kunnen uitvoeren van wettelijke taken en duurzaam kunnen werken aan ambities. Een financieel gezonde gemeente is ook de basis voor een betrouwbare overheid.

Het college zette de afgelopen jaren stappen in het realiseren van de ambities en het versterken van de organisatie. Deze lijn wil het college doorzetten. Tegelijkertijd ziet het college dat er te weinig financiële ruimte is om dit zonder meer door te kunnen zetten.

“Om op termijn tot een sluitende begroting te komen maakt het college nu ingrijpende keuzes. Dit is moeilijk omdat deze keuzes invloed hebben op de voorzieningen en de activiteiten in onze gemeente. Wij kiezen als college op dit moment voor een begroting die ruimte geeft aan een passend ambitieniveau voor nu, en ruimte laat voor toekomstige vraagstukken. Ook is er ruimte nodig voor het weer opbouwen van voldoende
weerstandsvermogen”, licht wethouder Dirk Kuipers de programmabegroting 2021 toe.”

De gemeenteraad zal eind deze maand de begroting 2021 gaan bespreken, en een makkelijke vergadering zal het niet worden. Partijen als Hart voor Medemblik, PWF en de ChristenUnie zijn de messen al aan het slijpen.

 

Reageren via facebook