Geen tweede blaashal deze winter op terrein Spartanen

WOGNUM – Bij Spartanen werd het besluit van de gemeenteraad om te gaan voor een blaashal op het terrein van Spartanen met blijdschap ontvangen, maar toen het bestuur aan de slag ging om alles te regelen om nog deze winter de blaashal te kunnen realiseren op het voormalig handbalveld van Spartanen.

Het bestuur ging direct in overleg met de buurt, huis-aan-huisbezoeken, en direct in overleg met de gemeente Medemblik om een omgevingsvergunning te krijgen. Toen bleek dat er toch veel weerstand is vanuit de omwonenden van Spartanen te zijn en ook bleek Spartanen flink wat onderzoek moest laten doen naar geluidsoverlast van de blaashal.

De gemeente Medemblik wees Spartanen direct al op de doorlooptijden die bij dit soort trajecten hoort en met de standaard doorlooptijden in acht genomen en daarnaast de levertijd van de blaashal, kwam het bestuur van Spartanen tot de conclusie dat het niet haalbaar is om nog deze winter de blaashal te realiseren.Zeker toen meerdere omwonenden ook nog aangaven zeker in bezwaar te gaan tegen de komst van de blaashal, waardoor het te volgen traject alleen maar langer zou worden.

Lastige situatie

Daarnaast zou Spartanen ook nog eens in een financieel lastige situatie kunnen komen als er wel een tweede corona golf zou komen. Tijdens de eerste corona golf is de verenigingskas van Spartanen al hard getroffen en bij een tweede verbod op binnensporten samen met de veel hogere lasten zou volgens voorzitter Jeroen de Vries Spartanen nog wel eens in ernstige financiële problemen kunnen komen.

Jeroen de Vries schrijft in een reactie: “Al met al een onmogelijke opgave vergunningstechnisch gezien, en een groot risico qua Corona. Dit heeft ons, tot onze grote teleurstelling, moeten doen besluiten dat wij er simpelweg niet voor konden gaan om nog dit winterseizoen de blaashal te kunnen neerzetten en gebruiken. Het zijn drukke, intensieve, tijden voor ons geweest. Enerzijds hebben we onze handen vol gehad aan het ‘runnen’ van de vereniging, met alle veranderende Corona maatregelen hebben we steeds bijgestuurd en er continue het beste van gemaakt. Anderzijds met proberen het blaashal traject toch echt te realiseren. Dit voor veel mensen in combinatie met een gezin en een drukke baan of eigen onderneming.

De Vries zegt dat het bestuur haar uiterste best heeft gedaan om steeds zo goed mogelijk te communiceren met de gemeente, de leden van Spartanen, de omwonenden, SEW en alle andere zaalsportverenigingen.. “We realiseren ons dat we in deze fase misschien ook de gemeenteraadsleden al beter hadden kunnen informeren. Vandaar ook deze uitgebreide uiteenzetting van het verloop. Onze excuses als we hierin te kort geschoten zijn, en dank voor begrip hiervoor,” gaat de Vries verder.

Reageren via facebook