Inwoners Abbekerk en Lambertschaag maken zich grote zorgen over toekomst van hun dorp

ABBEKERK/LAMBERTSCHAAG – De inwoners van Abbekerk en Lambertschaag zijn bang dat de twee dorpen gaan vergrijzen nu er door de provincie geen medewerking wordt verleend aan woningbouw op plaatsen die door de provincie zijn aangewezen als ‘weidevogelgebieden.’

De provincie heeft in het verleden plannen gemaakt om langs de Broerdijk windturbines te gaan plaatsen maar daar kwam de gemeente Medemblik tegen in opstand met als gevolg dat locaties rondom Abbekerk en Lambertschaag ineens door de provincie als weidevogelgebieden werden aangemerkt waardoor woningbouw hier nu niet meer mogelijk is.

Vanuit de inwoners van Abbekerk en Lambertschaag zijn al diverse plannen naar voren geschoven om woningbouw voor o.a. de jongeren mogelijk te maken maar telkens loopt men tegen het probleem van gebrek aan bouwgrond op, met als gevolg dat de jongeren geen kans krijgen om zich in 1 van de twee dorpen te vestigen en hun heil elders gaan zoeken.

Dit heeft weer tot gevolg dat de vergrijzing toeslaat in de dorpen waardoor het weer moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, en ook de mantelzorg komt in de klem omdat jongeren niet meer in de buurt van hun ouders kunnen wonen, waardoor het beleid om ouderen zolang mogelijk thuis te laten verzorgen onder druk komt te staan.

Uit een in 2016 gehouden onderzoek van onderzoeksbureau Alterra van de Universiteit van Wageningen naar de stand van de weidevogels in de omgeving van Abbekerk komt naar voren dat er niet minder maar juist veel meer ruimte voor weidevogels is bijgekomen. In de laatste 10 jaar zijn er twee waterbergingsprojecten gerealiseerd, de Kolk van Dussen en de waterberging bij Twisk, waar tellingen hebben uitgewezen dat het broedgebied van de weidevogel daardoor enorm is uitgebreid.

Nu er in 2021 nieuw beleid gaat worden gemaakt wil de Dorpsraad Abbekerk/Lambertschaag door de gemeente op de hoogte worden gehouden over het resultaat van de tellingen die in 2022 weer zal gaan plaatsvinden.

Reageren via facebook