Routekaart 2030 laat verdere groei datacentra Agriport zien

HOLLANDS KROON – In een routekaart 2030 staat te lezen dat het aantal datacenters op Agriport sterk moet worden uitgebreid. In de voorlopige RES NHN van 15 april wordtde verwachting uitgesproken dat in 2030 het stroomverbruik van de datacenters op Agriport 3TWh bedraagt.  Gecontracteerd wordt maar liefst 8 TWh. Het stroomgebruik van alle huishoudens in NHN is in 2030 circa 1 TWh. 

De vestiging van grote hyperscale datacenters in ‘groot Amsterdam’ (o.a. Middenmeer en Zeewolde) en in de Eemshaven dient niets in de weg te worden gelegd. Aanleg van hoogspanningstracés, midden stations en de beschikbaarheid van zoveel mogelijk goedkope, lokaal duurzaam opgewekte energie moet daarvoor worden ingezet.

In een Routekaart 2030 is aangegeven dat de RESsen optimaal de duurzame energie opwek voor de datacenters moeten integreren. Daarmee is een directe relatie gelegd tussen de in de RESsen opgewekte grootschalige duurzame energie (wind- en zon) en de datacenters.

In een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gericht aan de Tweede Kamer van 13 mei 2019 valt te lezen: ,,De Ruimtelijke Strategie Datacenters met een routekaart naar 2030 schetst de ontwikkeling voor korte, middellange en lange termijn. Om op korte termijntegemoet te komen aan de vraag naar grote co-locatie datacenters (waarin verschillende partijen de data opslaan) dienen de bestaande mogelijkheden in de Metropoolregio Amsterdam maximaal (en intensief) benut te worden, waaronder Almere. Voor Hyper-scales (grootschalige datacenters waar één partij zijn data opslaat) dienen Middenmeer en Eemshaven verder benut te worden. Voor demiddellange termijn wordt de ontwikkeling van een nieuw cluster in Zuid-Holland nader verkend. Dat maakt de digitale basis breder, voorziet in een back-up engeeft de datahub Nederland meer veerkracht. Datacenters dienen bij voorkeurgevestigd te worden daar waar de inzet van warmte van datacenters via warmtenetwerken kan worden benut. Om de datahub van Nederland te behouden dienen voor de lange termijn de vestigingsvoorwaarden in de Metropoolregio Amsterdam verder versterkt te worden, waaronder het energienetwerk.

Opgewekte duurzame energie direct naar datacentra

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 zeker 49 TWh aan duurzame stroom voor vooral de industrie op te wekken, waarbij windenergie de voornaamste leverancier zal moeten worden. Voor huishoudens moet op zijn minst 35 TWh aan duurzame energie worden opgewekt. Nu blijkt dus dat vooral de datacentra ook de energie wat bestemd is voor huishoudens opeisen, voorrang eisen en krijgen in het netwerk en via enorme subsidies deze windmolens kunnen plaatsen, subsidies betaald uit belastinggelden en dus weer door o.a. huishoudens.

Samenwerkende bewonersorganisaties NHN

De Samenwerkende bewonersorganisaties NHN wil nu van de organisaties die direct met de ontwikkeling van windenergie en de komst van datacentra naar o.a. Agriport  weten waarom niet is gekozen voor een locatie dicht bij aanlandingspunten van Wind op Zee zodat de datacentra direct kunnen worden aangesloten op Wind op Zee.

Maar ook welke gevolgen de RES NHN heeft de bestuurlijke afspraak dat “de regionale energie opwek in de ontwikkeling van de RESsen optimaal geïntegreerd wordt met datacenters”. En hoe wordt voorzien in de lokale opwek van 3TWh duurzame energie gebruik van de datacentra op Agriport als deze niet uit het RES aanbod voor huishoudens plaatsvind.

Maar de Samenwerkende bewonersorganisaties NHN willen vooral weten hoe vanuit het principe van een eerlijke verdeling van  “lusten en lasten” dat voor groei van datacentra op Agriport in totaal 3 maal de omvang van windpark Wieringermeer aan lokale duurzame energie noodzakelijk is en de kosten daarvan grotendeels door huishoudens worden opgebracht.

Reageren via facebook