15.8 C
Medemblik
27 september 2020 09:07
Medemblik Actueel.

Spartanen Wognum wil zelf blaashal bouwen

WOGNUM – De strubbelingen over het wel of niet komen van een blaashal in Wognum om zo de (sportverenigingen die in de knel zijn gekomen weer meer lucht te geven lijkt een nieuwe koers te krijgen. SV Spartanen wil nu zelf een blaashal neerzetten en de exploitatie en beheer in eigen handen houden.

Spartanen denkt door de exploitatie in eigen hand te nemen de structureel te kunnen besparen op de kosten, zeker als de gemeente de exploitatie zou gaan doen van de blaashal. Spartanen zegt dat sportverenigingen het voordeel van de BOSA-subsidie hebben, deze subsidie is 20% van de investeringssom inclusief de btw.

Brief aan college en gemeenteraad

In een brief aan het college en gemeenteraad van Medemblik schrijft Spartanen: ‘De inzet van vrijwilligers bij realisatie en exploitatie levert kostenvoordelen op. Daarnaast vergroot een blaashal bij het eigen terrein de binding met de club en verhoogt het clubgevoel onder de leden. Met handbal en voetbal op één complex, is Spartanen eindelijk verenigd. De realisatie van een blaashal bij Spartanen zal niet leiden tot uitval van uren in de Westfrieslandhal of significante terugval in omzet van het Sportcafé. De vrijgevallen uren kunnen door de topsport en de breedtesport in goede harmonie worden ingevuld, waarbij SEW al heeft aangegeven alle trainingsuren die vrijvallen te kunnen opvullen, zonder hierbij overigens een claim op deze uren te doen. De vrijgevallen uren bestaan voornamelijk uit uren van pupillen en junioren teams. Deze teams en ouders dragen niet significant bij aan de omzet van het Sportcafé. Daarnaast heeft buur- en topsportvereniging SEW o.a. aangegeven in de Bloesem meer activiteiten rond de topsport te willen organiseren. Denk daar bij aan clinics en workshops wat mede gunstig is voor de exploitatie van het Sportcafé

Spartanen heeft om de blaashal te kunnen realiseren bij de gemeente een principeverzoek ingediend om een blaashal te mogen plaatsen. Spartanen wil hierbij gebruik maken van de zogenaamde kruimelregeling. Als het college besluit om het bestemmingsplan aan te passen door de kruimelregeling te gebruiken kan er aanzienlijk op de tijd om een blaashal te plaatsen worden bespaard.

Overleg met buren

Daarnaast wil Spartanen in direct overleg met de omwonenden van het handbalveld, waar de blaashal moet komen, om de komst van de hal toe te lichten en vragen van de bewoners te beantwoorden. Dit zal gebeuren door middel van een huis-aan-huisactie. In de plannen van Spartanen gaat men er alles aan doen om overlast voor de omwonenden tot nul te reduceren. Dit wil men bereiken door de aanzuigunit zo te plaatsten dat het geluid van deze unit niet richting de huizen is gericht maar richting het voetbalveld, en ook zal worden gekozen voor lichtdichte folie waardoor er geen horizonvervuiling zal gaan optreden. Daarbij zal in de wintermaanden door de eerder invallende duisternis de blaashal gedurende de dag minder te zien zijn.

Renteloze lening

Om dit alles te bekostigen wil Spartanen een renteloze lening afsluiten bij de gemeente Medemblik minus de BOSA-subsidie. In totaal gaat het dan om een bedrag van 221.654,- euro met een afschrijving over 15 jaar waardoor de jaarlijkse aflossing uitkomt op 14.777,- euro. Mocht de gemeente Medemblik besluiten dat zij eigenaar willen worden van de blaashal dan zal de investering die moet worden gedaan een kleine 50.000 euro hoger uitkomen. De exploitatie zal door Spartanen zelf worden verzorgd en om voldoende inkomsten te generen zal Spartanen de nodige inspanningen gaan verrichten.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?