GroenLinks: ‘Omgevingdienst doet geen fysieke controle lichtvervuiling Agriport’

MEDEMBLIK – De GroenLinks-fractie in Medemblik trekt aan de bel bij het college van Medemblik over het niet fysiek controleren door de Omgevingsdienst als er meldingen binnenkomen van lichtvervuiling afkomstig van Agriport A7.

In een brief aan het college schrijft fractievoorzitter Ria Manshanden: ‘Begin maart zijn wij als GroenLinks in Anna Paulowna aanwezig geweest, bij een gesprek over de lichtvervuiling van Agriport, met de afdeling Handhaving van de gemeente Hollands Kroon en met vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst NHN. Daarbij hebben we het volgende te horen gekregen: Sommige kassen in de Agriport gebruiken assimilatieverlichting in combinatie met lichtafscherming, waar – teneinde vocht en warmte te laten ontsnappen – kieren in worden getrokken, waardoor een klein deel van het diffuse licht ontsnapt. Deze verklaring hebben we ook na eerdere klachten en vragen van ons te horen gekregen. Uit de controles van de Omgevingsdienst blijkt dat de ondernemers zich meestal netjes aan de regels houden.

Maar voor Ria Manshanden was het nieuw dat het percentage lichtreductie volgens de Omgevingsdienst niet bepaald wordt door de breedte van de getrokken kieren, maar door een combinatie van factoren, waaronder de lichtintensiteit, het type assimilatieverlichting, de toegepaste lichtschemerinstallatie en het percentage waarin de schermdoeken worden gesloten. Het percentage lichtreductie wordt daarom niet fysiek gecontroleerd, maar alleen via computeruitdraaien van de ondernemer.

Daarom wil Manshanden nu van het college weten of zij op de hoogte is van het feit dat de Omgevingsdienst NHN de lichtreductie van de kassen in de Agriport niet fysiek controleert, en of de ingewikkelde formule, waarmee het percentage bepaalt, in voldoende mate recht aan de oorspronkelijke doelstelling van de lichtreductie doet.

Manshanden wil dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is om het percentage lichtreductie terug te brengen tot simpelweg een maximale kierbreedte en als dit niet mogelijk is wil Manshanden weten waarom niet.

Niet bereid om onderzoek in te stellen

GroenLinks heeft om de controlemethode van de Omgevingsdienst te testen bewijsmateriaal aangedragen van ernstige lichtvervuiling. Manshanden schrijft in de brief aan het college: ‘Teneinde de controlemethode van de Omgevingsdienst te testen, hebben wij twee specifieke meetmomenten aangedragen, waarvan wij zeker wisten (aan de hand van het fototijdstip) dat er sprake was van ontoelaatbare lichtvervuiling. In een van die gevallen (zie bijgevoegde foto), bleek het percentage lichtreductie bij de ondernemer aan het Wagenpad, volgens de computeruitdraaien 60-88% te bedragen (waar het 98% had moeten zijn) en werd er op het betreffende moment geen assimilatieverlichting toegepast. De Omgevingsdienst gaf als mogelijke verklaring dat de lichtvervuiling van buiten de Agriport afkomstig was, of dat er sprake was van een kapottebuismotor. De OD gaf bovendien aan niet bereid te zijn om het geval verder uit te zoeken.’

Ria Manshanden wil nu van het college weten hoe zij kunnen verklaren dat er in de wintermaanden bijna dagelijks lichthinder wordt ervaren in de avonduren (tussen 18:00 en 00:00 uur, ‘de zgn. donderteperiode’) en dat tegelijkertijd de Omgevingsdienst en de computeruitdraaien van de ondernemers zeggen dat er op die tijdstippen helemaal niet wordt belicht. Manshanden wil van het college dat zij dit gaan onderzoeken.

De afgelopen winter heeft een GroenLinks medewerker uit de gemeente Medemblik met een zekere regelmaat klachten ingediend over de lichtvervuiling van Agriport, die klachten zijn geregistreerd, maar hebben nooit tot actie geleid, Ria Manshanden wil van het college weten waarom er nooit actie is ondernomen.

Ruim een jaar geleden heeft de afdeling Handhaving van de gemeente Hollands Kroon de handhaving tijdelijk overgenomen van de Omgevingsdienst NHN, omdat men daar toentertijd alleen de landelijke richtlijnen volgde en niet de regels van het bestemmingsplan. De afdeling Handhaving heeft brieven rondgestuurd, waarin gedreigd werd met het opleggen van dwangsommen. Ondanks het feit dat er nooit daadwerkelijk dwangsommen zijn uitgedeeld (dat is lastig, gezien de moeizame bewijsvoering) heeft die actie wel zichtbaar effect gehad. Hieruit kan worden afgeleid dat er ten aanzien van de lichtvervuiling meer aan de hand is, aldus Manshanden.

Aan het college vraagt Ria Manshanden: ‘Hoe kunt u bewerkstelligen, al dan niet in samenwerking met de Omgevingsdienst NHN, dat de ondernemers in de Agriport aankomende winter hun verantwoordelijkheid nemen en de lichtvervuiling beperken? En bent u ook bereid hierop acties te ondernemen?’