Project ‘Kop van de Nieuwstraat’ naar nieuw dieptepunt, projectontwikkelaar wil naar de rechter stappen

In een telefonisch interview laat Roel Braaksma van GemeenteBelangen Medemblik weer duidelijk weten hoe hij er over denkt.

MEDEMBLIK – Een nieuw dieptepunt in de relatie tussen de gemeente Medemblik en de projectontwikkelaar van Medemblik aan Zee. De projectontwikkelaar beschuldigd de gemeente dat zij haar inspanningsverplichtingen richting de projectontwikkelaar ernstig heeft geschonden.

De projectontwikkelaar is van mening dat door de opstelling van de gemeente, het ontberen van overleg met de projectontwikkelaar en de wijze waarop het plan nu is vormgegeven er geen sprake kan zijn van een goede ruimtelijke ordening.

Mocht op 4 juni aanstaande de gemeenteraad het bestemmingsplan dat nu op tafel ligt aannemen dan zal de projectontwikkelaar zich genoodzaakt zien om de gemeente aansprakelijk te stellen en beroep in te stellen op het bestemmingsplan. In een brief aan de gemeenteraad en het college schrijft de projectontwikkelaar: ‘MAZ meent dat de gemeente tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomst. De gemeente is gehouden de door cliënte geleden schade en nog te lijden schade te vergoeden.

Lees ook: CDA Medemblik: ‘Waar is de projectontwikkelaar Medemblik aan zee meebezig?

Plannen regelmatig aangepast

Van het originele plan waar de projectontwikkelaar de inschrijving mee wist te winnen is maar weinig van over. Wel bestaan in de huidige plannen van de projectontwikkelaar nog steeds de realisatie van een hotel, een brasserie en winkels. Maar het grootste struikelblok bleken de parkeerplaatsen aan de Oude Haven te zijn die door de komst van het plan grotendeels zouden verdwijnen en elders weer zouden worden gerealiseerd. Dit bracht veel weerstand tegen het plan bij de inwoners van het centrum van Medemblik, waar de mogelijkheid om te parkeren al vaak een crime is. Plannen om de Rondom feesttent te verplaatsen naar het plein bij de kerk liep al direct tegen veel weerstand op en ook het plan om meer parkeerplaatsen te maken op het stationsterrein kon op veel weerstand rekenen.

Eerder dit jaar vertelde CDA-fractievoorzitter Ed Meester tegen Medemblik Actueel: “Een partij die steeds maar weer kans ziet met ontwerpen te komen die niet aan de gestelde kaders voldoen en dan stellen zij de gemeente in gebreke?! Wij vinden dat onbegrijpelijk en onverstandig. Naar onze mening moet je bovenal met elkaar in gesprek blijven.  Het begint erop te lijken dat dit langlopende dossier straks alleen maar verliezers kent. Als CDA zetten wij er vraagtekens bij dat de betrokken partijen er maar niet in slagen de ontwikkeling op die plek tot een succes te maken. We steken daarbij ook de hand in eigen boezem, want als gemeenteraad en college hadden we daadkrachtiger moeten optreden. Met pappen en nathouden schieten we niks op, maar voor nu wachten we het juridisch advies af.

Tijdens de commissievergadering van afgelopen maandagavond bleek dat de projectontwikkelaar een brief op hoge poten naar de gemeente heeft gestuurd met daarin de belofte dat als de plannen zoals die nu op tafel liggen worden aangenomen de stap naar rechter zal gaan worden gemaakt.

Wethouder Andrea van Langen kon over de brief niets anders zeggen dat de gemeente Medemblik in haar ogen weinig verkeerds heeft gedaan, de projectontwikkelaar had ook even de telefoon kunnen pakken en even naar de gemeente kunnen bellen. De wethouder wil het liefst zo snel mogelijk aan de slag en dat kan met het plan dat nu op tafel ligt.

Ook Mark Raat van de VVD-fractie liet eerder al duidelijk de standpunt van zijn fractie weten aan Medemblik Actueel: “De VVD heeft steeds gezegd dat de projectontwikkelaar de afspraken van het oorspronkelijke plan moet nakomen. Dus ook het aantal parkeerplaatsen. De ingebrekestelling is nu een juridische stap, maar naar mijn mening zijn de eisen van de gemeenteraad steeds duidelijk geweest.