Vrijwilligerspunt Westfriesland bestaat dit jaar 35 jaar!

WESTFRIESLAND – Het bestuur van het Vrijwilligerspunt Westfriesland is ontzettend trots dat zij de expertise met betrekking tot vrijwilligerswerk en laaggeletterdheid mogen inzetten in de regio Westfriesland. In dit jubileumjaar staan zij nog wel voor een aantal grote veranderingen.

Vanaf 1 april 2020 is de officiële naam van het Vrijwilligerspunt: ‘Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland.’ Naast deze naamsverandering heeft er ook een verandering plaats gevonden in het bestuur. Het huidige bestuur, Jan-Wolter Bloem, Ria Visser en Susanne Noppert zijn per 1 april 2020 afgetreden. Met het aftreden van dit bestuur is gekozen voor een andere bestuursstructuur.

Vrijwilligerspunt heeft nu een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit Hannie van Lent, Michiel Pijl en Tom van Roon. De huidige manager Miranda Zwart vervult de functie van directeur-bestuurder.

Nieuwe locatie

Vanaf 29 juni 2020 werkt Vrijwilligerspunt vanaf een andere locatie. Zij gaan verhuizen van Maelsonstraat nummer 20 naar Maelsonstraat nummer 12. Een kleine wijziging van 2 cijfers, maar voor Vrijwilligerspunt een grote verandering.

Met deze verhuizing maken zij nu onderdeel uit van het concept “Huis van de Stad “ van Intermaris. Een prachtig initiatief dat het voor Vrijwilligerspunt mogelijk maakt nog meer de samenwerking aan te gaan met andere maatschappelijke initiatieven.

Ondanks deze veranderingen blijft Vrijwilligerspunt en het team van vrijwilligers dezelfde. Zij  zetten zich nog steeds met veel plezier en gedrevenheid in voor vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en vrijwilligerswerk en het tegengaan van laaggeletterdheid. U bent uiteraard in het nieuwe kantoor net zo welkom als altijd. Graag tot ziens!

Reageren via facebook