Projectontwikkelaar ‘Medemblik aan Zee’ stelt gemeente in gebreke.

MEDEMBLIK – De patstelling over de Kop van de Nieuwstraat heeft een volgende fase bereikt, eerder deze maand gaf het college al aan de plannen van de projectontwikkelaar die zij naar de stuurgroep MAZ heeft gestuurd.

In een eerste reactie liet de gemeente toen aan Medemblik Actueel weten dat er een meningsverschil tussen het college en de projectontwikkelaar is over de invullingen van het project. De gemeente wacht nu juridisch advies af en heeft de beslissing over het project van de raadsagenda gehaald en voor zich uit geschoven.

In gebreke stelling

Nu slaat de projectontwikkelaar terug door de gemeente in gebreke te stellen, nu de beslissing niet binnen 12 weken na het aannemen van het ontwerpbestemmingsplan in de raad zal komen.  Grootste bottleneck zijn het aantal parkeerplaatsen die de projectontwikkelaar niet kan realiseren. In de plannen van de projectontwikkelaar ging men uit van 80 parkeerplaatsen, maar later bleek dat dit niet te realiseren is en bracht de projectontwikkelaar het aantal parkeerplaatsen terug naar 72. Vanaf dat moment ligt de projectontwikkelaar onder vuur bij de gemeenteraad en het college die de projectontwikkelaar aan haar plan wil houden waarmee zij het project heeft gewonnen.

De projectontwikkelaar kwam daarop met het plan om parkeerplaatsen realiseren op o.a. het kerkplein en daarvoor het grasveld opofferen, dit zeer tegen de wens van de politiek. De projectontwikkelaar beschuldigt de gemeente er nu van dat de inspanningsverplichting die de gemeente met de nodige zorgvuldigheid moet uitvoeren niet nakomt en tekortschiet richting de projectontwikkelaar.

Afgelopen 23 januari heeft er overleg plaatsgevonden tussen de projectontwikkelaar en wethouder Andrea van langen, na afloop van het stroef verlopen overleg besloot het college om eerst juridisch advies te gaan inwinnen en dat het college het raadsvoorstel van de agenda zal gaan halen, wat later ook is gedaan.

In een brief heeft het college afgelopen 10 februari aan de projectontwikkelaar dat het bestemmingsplan en de reactienota met daarin de zienswijzen op 7 mei aanstaande aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. In de brief aan de projectontwikkelaar schrijft het college dat zij de projectontwikkelaar houdt aan de 80 parkeerplaatsen die zij moet realiseren zoals in de gewonnen ontwerp is voorgesteld.

Raad van State

De projectontwikkelaar heeft hierop besloten om de gemeente in gebreke te stellen en eist dat de gemeente binnen 2 weken alsnog gaat besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen. Mocht de gemeente dit niet doen dan stapt de projectontwikkelaar naar de Raad van State en zal dan op straffe van een dwangsom om zo een datum af te dwingen waarop het bestemmingsplan bekend moet zijn gemaakt.

De projectontwikkelaar is het oneens met het college en de gemeenteraad over de realisatie van 80 parkeerplaatsen op het terrein van het voormalige stadhuis in Medemblik. Zij zegt dat nergens in het ontwerpbestemmingsplan het woordje ‘moeten’ staat. Ook wijst zij naar de koopovereenkomst waarin staat dat de het te realiseren aantal parkeerplaatsen kan wijzigen als gevolg van de uitkomsten van de ruimtelijke procedure.

De projectontwikkelaar betreurt het dat het overleg met het college is gestrand en tot een patstelling heeft geleid. In een reactie zegt de projectontwikkelaar dat zij nu eindelijk eens na zes jaar wil starten met het project en dat zij daarom de gemeente in gebreke heeft gesteld. Wel hoopt de projectontwikkelaar dat zij en het college weer in overleg gaan om uit deze impasse te komen.

“Geef maar terug”

Roel Braaksma (GemeenteBelangen) liet in 2019 al eens aan Medemblik Actueel weten dat de gemeente haar poot stijf moet houden, ,,Dit is het plan waarmee zij gewonnen hebben, en met een koopje aan het gebouw is gekomen, dan gaat ze het ook gewoon realiseren. Handjes af van het trapveldje op het Kerkplein, die 80 parkeerplaatsen komen daar waar zij gaat bouwen, al moet het ondergronds, en als zij dit niet redt, geef het project dan maar terug,” aldus Roel Braaksma

Mark Raat(VVD) zegt over de in gebreke stelling: “De VVD heeft steeds gezegd dat de projectontwikkelaar de afspraken van het oorspronkelijke plan moet nakomen. Dus ook het aantal parkeerplaatsen. De ingebrekestelling is nu een juridische stap, maar naar mijn mening zijn de eisen van de gemeenteraad steeds duidelijk geweest.