Aso dumpt afval vlakbij de vuilstort

MEDEMBLIK/MIDDENMEER – Even een paar honderd meter doorrijden en je had het zo gratis en voor niets kunnen storten op de vuilstort in de Wieringermeer. Maar nee dit blijkt simpeler te zijn.. en anderen ruimen het wel weer op. 

Op het illegaal dumpen van afval staat een hoge boete, als na onderzoek van het afval de eigenaar van de troep kan worden achterhaald dan krijgt deze een boete van 380 euro.

Hoe pakt de politie milieukwesties aan?

De politie houdt toezicht op het milieu, handhaaft de wetten en regels op dit gebied en schrijft zo nodig een proces-verbaal. De politie besteedt op drie niveaus aandacht aan milieudelicten:

  1. eenvoudige delicten, zoals zwerfvuil, afval lozen in wateren, verbranden van afval en geluidsoverlast. Iedere politiefunctionaris kan hiertegen optreden.
  2. middelzware delicten, zoals het illegaal dumpen van afval, het in bezit hebben van bedreigde dier- en plantensoorten, en handel in illegaal vuurwerk. Milieurechercheurs verrichten zelfstandig onderzoek naar het delict;
  3. zwaardere delicten. Hierbij werkt de milieurecherche samen met andere opsporingsdiensten of ministeries. Zware milieudelicten zijn vaak nauw verbonden met delicten als fraude, oplichting en valsheid in geschrifte.

Het opsporen en bestrijden van (middel)zware milieucriminaliteit gebeurt door een Regionaal Milieuteam. Ook is er een landelijke recherche die zich bezighoudt met (inter)nationale milieumisdaden.

Reageren via facebook