Inwoners tegen windturbines bundelen de krachten

REGIO – Inwoners tonen aan dat er afspraken zijn gemaakt over de afstand waarop windturbines worden neergezet in de buurt van bebouwing: 600 meter is er afgesproken en wettelijk vastgelegd. Door de provincie Noord-Holland.

De landelijke RES bepleit dat de afspraken die er provincie en lokaal liggen, dienen te worden gerespecteerd. Daar is zelfs een stappenplan voor gemaakt. Men dient afspraken te integreren. De provincie Noord-Holland laat zich hier niets aan gelegen liggen. De gedeputeerde wuift hun eigen schriftelijk vastgelegde afspraken weg. Ze gaan ook niet in op de adviezen van de landelijke RES. Waarom Niet?

De Statenleden snappen niet dat we de overgang naar een fossiel vrije samenleving niet kunnen doormaken zonder publieke steun.  Zij creëren door dit beleid een een golf van negativiteit en weerstand.

De Statenleden blaten dat er toch Bottom up gesprekken zijn met inwoners…. Ja, een klein groepje oudere mensen, gemotiveerde zonnepanelen eigenaars heeft zijn mening gegeven in NHN: Niet in de eigen achtertuin. Overigens dat hebben de Statenleden ook: Ze willen geen windturbines in Noord-Holland Zuid (daar wonen alle Statenleden van Groen Links: Niet in eigen achtertuin.)

Conclusie: de inwoners van Noord-Holland Noord zijn de dupe van het politieke spelletje van de provincie Noord-Holland

OPROEP: Kom 3 februari om 13 uur naar het provinciehuis in Haarlem. De provinciale Staten gaan beslissen over de plaatsing van 150 WT in West-Friesland.

Aanmelden:  g.windtur.bij.won@gmail.com

Reageren via facebook