GroenLinks Medemblik wil actie tegen voortdurende lichtvervuiling glastuinbouw Wieringermeer

MEDEMBLIK – De GroenLinks fractie van de gemeente Medemblik wil dat de gemeente Hollands Kroon nu eindelijk eens de glastuinbouw in de Wieringermeer gaat aanpakken vanwege de voortdurende lichtvervuiling die het bedrijf ’s nachts uitstoot.

Het bedrijf dat op 1km van de gemeentegrens van de gemeente Medemblik ligt doet naar believen de bovenafscherming van de kassen open om warmte en vocht te laten verdwijnen. Dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt maakt de ondernemer niets uit, in de avond- en nachtelijke uren mag het bedrijf niet meer dan 2% licht uitstoten en in de nanacht 5%.

In een brief aan het college van Hollands Kroon schrijft GroenLinks: ,,Een van onze fractieleden is woonachtig in Opperdoes, op ongeveer 1.000 meter afstand van de betreffende kassen. Vanuit zijn slaapkamerraam ondervindt hij dagelijks hinder van de lichtvervuiling. Die dient zich minder continu aan dan in voorgaande jaren het geval was, maar er gaat nog steeds geen dag voorbij zonder lichthinder en het komt nog steeds regelmatig voor dat de hemel boven de kassen gedurende korte of langere tijd grotesk oranje verlicht is.

In 2019 heeft Hollands Kroon de handhaving weer zelf in handen genomen omdat het RUD enkel steekproefgewijs controleert of de bedrijven houden aan de landelijke regels die minder strikt zijn dan wat er in het bestemmingsplan Wieringermeer staat. Hollands Kroon heeft het bedrijf gedreigd met het opleggen van een last onder dwangsom, en dit had succes enkel na enkele maanden viel het bedrijf alweer terug in haar oude ritme van de gordijnen te laat sluiten en te vroeg te openen, of soms helemaal niet te sluiten.

GroenLinks wil nu dat Hollands Kroon de afdeling Veiligheid en Handhaving van Hollands Kroon opnieuw de opdracht geeft om over te gaan tot handhaving met dwangsommen om zo doend te bewerkstelligen dat de regels nageleefd worden om zo mens en dier in wijde omgeving van de kassen te beschermen.