Wie kent het oude monument niet? Het ging verloren door de iepziekte. ((Foto: aangeleverd))

Oudheidkundige Vereniging Medenblick op zoek naar donateurs voor De Munt

MEDEMBLIK – De Oudheidkundige Vereniging Medenblick is al enige tijd bezig om een nieuw monument van de Munt te realiseren. Om dit uit te kunnen voeren is geld nodig. Het totale project kost 30.000 euro.

De vereniging wil Medemblikkers, maar ook mensen van buitenaf, een onderdeel van de historie van de stad laten zien. Het Munt-gebouw, vlakbij het Weeshuis, werd van 1655 tot 1781 munten geslagen. Jeipo Paardekoper had, symbolisch op die plek, heel kunstig in een oude boomstam een aantal munten gebeeldhouwd. Het restant van die boomstam ging ten onder aan de iepziekte. Het enige wat hiervan is veilig gesteld, zijn de houten munten. Deze zijn te bezichtigen in het Stadsmuseum, aan de Dam.

Door de grote belangstelling voor deze historische plek en het slaan van munten, werd het plan opgevat om op deze plek iets terug te brengen wat deze geschiedenis ook zichtbaar maakt. Beeldend kunstenaar Peter Koelemeijer kreeg het verzoek om een ontwerp te bedenken dat dit stukje geschiedenis in beeld bracht. Het moet geïntegreerd zijn in de omgeving, vandalisme bestendig en toch zijn waarde uitstralen. Zodat iedere bezoeker een gedachte krijgt over de historie van Medemblik.

Om de totale kosten bij elkaar te krijgen zijn veel instanties, personen en het bedrijfsleven in Medemblik benaderd voor sponsoring. Op dit moment staat de teller op 22.439 euro. Een mooi bedrag, maar de leden van het bestuur van de vereniging hopen, maar vooral vertrouwen erop dat de Medemblikkers hen niet in de steek laten voor de laatste aanvulling.

Wie dit project wilt steunen, kan een bijdrage storten op NL77 ABNA 0586 845 100, ten name van Oudheidkundige Vereniging Medenblick . Graag bij de omschrijving De Munt vermelden.

Wie meer vragen heeft over sponsoring of het project kan zich wenden tot de voorzitter van de vereniging Ton Pronk, tel. 0227-542478.

Via mediapartner Rodi Media

[signoff]

Reageren via facebook