Stichting Sint & Pietengilde roept Medemblik op zich niet te mengen in discussie over Zwarte Pieten

MEDEMBLIK – Als efgoeddragers van het Sinterklaasfeest in Nederland roept de Stichting Sint & Pietengilde alle gemeenten zich  niet te mengen in de discussie over, dus ook de gemeente Medemblik,  het initiatief om de Zwarte Pieten niet te vervangen voor ‘roetveegpieten’.

De Stichting spreekt zelfs van een door de NTR verzonnen piet met als opzet om de Zwarte Piet te laten verdwijnen. In sommige gevallen wordt dit zelfs geforceerd, door ter tafel te brengen dat het al of niet verstrekken van subsidie en/of medewerking van de gemeente van de keuze van de winkeliersvereniging of het intochtcomité in deze afhangt.

Foute aannames

De Stichting Sint & Pietengilde is van mening dat de gemeente de plicht heeft zich niet blind mee te laten voeren op basis van dezelfde foutive aannames als waarop tegenstanders van de figuur Zwarte Piet zich baseren. De Stichting zegt: ,,De gemeente moet zich feitelijk van inmenging op dit punt onthouden. Verder zou de gemeente zich op zijn minst kunnen overtuigen van de feitelijke stand van zaken als het gaat om de figuur van Zwarte Piet en zich uitputtend van alle kanten moeten laten informeren. Zwarte Piet is geen racisme en niet bij wet verboden. Dat is ook historisch prima uit te leggen. Het is kwalijk dat een ernstige beschuldiging van racisme zoals die rond deze hele kwestie hangt, niet veel beter door gemeentes onderzocht wordt, voordat tot inmenging in dit volksfeest wordt overgegaan zoals nu dus opnieuw in een aantal gemeentes gebeurt. Dit is onbestaanbaar in een democratie zoals u die zou moeten belichamen en het zou niet mogelijk moeten zijn dat u meevaart op een gevoelsargument alleen, dat geen basis heeft in het feest.

In de onlangs door de UNESCO aangenomen ethische richtlijnen staat: “”gemeenschappen, groepen en individuen zelf mogen uitmaken wat hun erfgoed is en dat zij zich daarin niet hoeven te onderwerpen aan het oordeel van anderen” en “erfgoedgemeenschappen hebben het recht op een vrije uitoefening van hun erfgoed”

Zelf een intocht organiseren

Volgens de Stichting Sint & Pietengilde staat het de tegenstanders van Zwarte Piet vrij om zelf een vergunning aan te vragen voor een eigen Sinterklaasintocht, eentje die aansluit op hun wensen en voorkeuren.

[signoff]