Medemblik Actueel.

Gemeenteraad wil meedenken over toewijzingsbeleid woningcorporaties

MEDEMBLIK – De woningcorporaties in Westfriesland willen een nieuw toewijzingsbeleid voor haar sociale huurwoningen, op de hoofdlijnen is er al genoeg duidelijkheid maar een definitieve keuze is er nog steeds niet gemaakt.

Mark Raat (VVD), Claudia Selders-Kroeze (CDA) en Pieter Koning (PWF) willen van het college van Medemblik weten in hoeverre de gemeente invloed heeft op het toewijzingsbeleid en in het bijzonder over de lokale invulling van het begrip spoedzoekers.

Lees ook: Fout bij toewijzing woningen Nibbixwoud

De raadsleden vragen zich af of de gemeente met elke woningcorporatie nu individuele prestatieafspraken gaat maken en of er in oktober een definitief beleid gaat komen en hoe het college de gemeenteraad in de totstandkoming van het nieuwe beleid wil betrekken.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

 

Reageren via facebook