Medemblik mogelijk in bezwaar tegen komst Amsterdams afval

MEDEMBLIK – Dit laat de gemeente weten in een reactie op vragen die Siem Zeilemaker (PWF) heeft gesteld naar aanleiding van de komst van 500 ton Amsterdams afval naar de vuilnisstort in de Wieringermeer bij Opperdoes.

De gemeente heeft nog geen bezwaar kunnen maken omdat op 8 augustus van de gemeente Hollands Kroon kreeg te horen dat het Amsterdams afval naar de vuilnisbelt bij Opperdoes zou komen.

Het college zegt: ,,In de door ons opgevraagde ontheffing staat dat belanghebbenden bij het besluit binnen 6 weken een bezwaarschrift kunnen indienen bij Gedeputeerde Staten van NoordHolland. Wij beraden ons of en zo ja, op welke gronden wij daarvan gebruik maken.

In de beantwoording zegt het college verder: ,,OD NZKG geeft aan dat het om bedrijfsafval gaat en dat er nagenoeg geen organisch afval wordt gestort. Afvalzorg geeft aan dat iedere vrachtwagen een ingangscontrole krijgt. Bij de medewerkers is bekend wat niet in de betreffende afvalstroom aan afvalstoffen mag zitten. De inhoud van vrachtwagens wordt ook gefotografeerd.

Vrachtwagens met lading die niet voldoen worden teruggestuurd. Dit zou betekenen dat de kans op geuroverlast klein is. Wij houden de situatie scherp in de gaten en monitoren het aantal klachten (en een eventuele toename daarin). Als blijkt dat inwoners overlast ervaren, overleggen wij met betrokken instanties om tot een oplossing te komen.

De omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (OD NZKG) zal zaterdag 10 augustus bij iedereen die binnen een straal van 2km woont een informatiebrief in de bus doen over de komst van het Amsterdams afval.

[signoff]

Reageren via facebook