Bouwverkeer DEK-terrein mogelijk via speciale bouwweg.

MEDEMBLIK – Om de omwonenden zoveel mogelijk te ontlasten gaat de gemeente Medemblik kijken of het mogelijk is een zgn. bouwweg te laten aanleggen tegen de Oosterdijk aan. Via deze bouwweg zal dan binnenkort al het bouwverkeer gaan rijden naar het oude DEK-terrein.

De gemeente heeft de vergunningaanvraag de deur uitgedaan maar gaat ook kijken naar de kosten van het aanleggen van deze speciale bouwweg. De bouwweg zou dan moeten komen onderaan de oprit naar de Oosterdijk, waar het een stukje het fietspad gaat volgen om zo op het DEK-terrein uit te komen.

Volgens de laatste gegevens van de gemeente Medemblik zal mogelijk al op korte termijn worden gestart met de eerste werkzaamheden op het oude DEK-terrein. Op dit moment zijn het vooral de voorbereidingen die veel tijd in beslag nemen maar medio september moet dan de aanleg van de bouwweg gaan plaatsvinden, en zodra die klaar is zal worden begonnen met de civieltechnische voorbereidingen om het oude DEK-terrein bouw- en woonrijp te maken en zal men ook gaan beginnen met de voorverkoop van de kavelverkoop.

Begin 2020 zal men dan gaan beginnen met het aanleggen van de watergangen om in augustus 2020 met de definitieve start van de kavels te gaan beginnen. De eerste palen gaan dan medio december 2020 de grond in waarna in het eerste kwartaal van 2022 het woonrijp maken van het oude DEK-terrein gaat beginnen.

De definitieve oplevering van het plan is voor eind 2022 gepland. De omwonenden, stakeholders en belangstellenden krijgen binnenkort een nieuwsbrief in de bus.

[signoff]

Reageren via facebook