Bezoekers centrum Medemblik geven 20 miljoen per jaar uit (III)

MEDEMBLIK – Dit blijkt uit onderzoek door het gerenomeerde bureau Strabo dat in opdracht van de gemeente Medemblik onderzoek heeft gedaan naar de bezoekers en hun bestedingsgedrag in de kern Medemblik. Met het onderzoek krijgt Medemblik een beter beeld van de aantallen, ervaringen en herkomst van deze bezoekers. Dit onderzoek wordt elke 2 jaar herhaald om de uitwerking van het plan ‘Centrumvisie’ te kunnen evalueren.

Leukste en minder leukste aspecten

Bezoekers is gevraagd om de leukste aspecten van het centrum te benoemen. Liefst 95% van de bezoekers heeft één of meerdere aspecten genoemd. Deze zijn weergegeven in afbeelding 11. Hoe groter het benoemde aspect in de afbeelding, des te vaker is het genoemd.

Het meest genoemde antwoord is ‘de gezelligheid’. 9% van de bezoekers benoemt dit aspect. Andere veel voorkomende antwoorden zijn: ‘de sfeer (8%), ‘de haven’ (6%) ‘(gezellige) terrassen’ (5%), het ‘compacte stadscentrum’ en ‘de gemoedelijkheid’ (2%).

Andere veel genoemde antwoorden zijn ‘de horeca’ (2%) en ‘de winkels’ (2%) en het ‘dorpse’ (2%). Veel genoemde aspecten hebben betrekking op een bepaald gevoel dat Medemblik oproept bij bezoekers, zoals het dorpse, de kleinschaligheid et cetera. Daarnaast worden ook de historie, de haven en de historische pandjes vaak benoemd als leukste aspecten van het stadscentrum.

Leukste aspecten stadscentrum

Minst leuke aspecten

Bezoekers is tevens gevraagd om de minst leuke aspecten van het centrum te benoemen. 68% van de bezoekers heeft één of meerdere aspecten benoemd, deze zijn weergegeven in afbeelding 12.

Problemen rondom de parkeercapaciteit worden het vaakst genoemd. Circa 18% benoemt een aspect gerelateerd aan de parkeerdruk en/of parkeercapaciteit in het centrum. Daarnaast zijn (fout)parkeerders ook een punt van irritatie, circa 2% benoemt ‘foutparkeerders’ en ‘centrumparkeerders’.

Andere veel genoemde antwoorden zijn het ‘gemis van de Action’ (4%), de ‘verkeersdrukte’ (4%), het ‘beperkte winkelaanbod’ (2%) en de ‘beperkte variatie van de winkels’ (2%). Ook storen bezoekers zich aan ‘te veel vrachtwagens die laden en lossen’ (2%) en ‘hard rijdende auto’s’ (2%). Het moge duidelijk zijn dat de meeste aspecten gerelateerd zijn aan de parkeerdruk en de verkeersdrukte. In het centrum dient men regelmatig de straat over te steken om bij winkels te komen, er is daardoor veel interactie tussen voetgangers en automobilisten. Een groot aantal bezoekers stoort zich hier aan.

Minst leuke aspecten

Bron: Strabo

[signoff]

Reageren via facebook