Medemblik Actueel.

Westerhaven 29 Medemblik, gemeentelijk monument
Algemeen

Westerhaven 29 Medemblik, het huis van Ewoudt Krijgsman

MEDEMBLIK – Dijkhuis voor beter gesitueerde handelslieden is in de kern vermoedelijk 17de-eeuws en wordt voor het eerst vermeld in 1724 als Ewoudt Krijgsman er belasting voor betaalt. Ook de uit gele IJsselsteentjes opgetrokken achtergevel met laat 17de-eeuwse topgevel met vlechtwerk duidt op een bouwdatum eind 17deeeuw. In de 19de eeuw is het woonhuis voorzien van een lijstgevel. Oorspronkelijk was tegen de achtergevel, over de hele breedte, een iets lager gelegen achterhuis gebouwd. In 1985 is het pand gerestaureerd waarbij het achterhuis, dat geen monumentale waarde meer bezat, is afgebroken en vervangen door een nieuwe, smallere aanbouw. Het woonhuis, gesitueerd aan de noordzijde van de Westerhaven op de hoek van de Torenstraat, verkeert in deels gave staat. Het hoekpand wordt door een ijzeren hek en stoeppalen op een bakstenen stoep belegd met witte en grijze tegels van de straat gescheiden. Interieur is de oorspronkelijke indeling niet bewaard gebleven.

Samen met het links naastgelegen 17de-eeuwse, dubbele pand nummer 30 vormt het hoekhuis een beeldbepalend onderdeel van voorname bebouwing van twee bouwlagen onder een zolderverdieping in de gevelwand van de Westerhaven.

Exterieur

Op rechthoekig grondplan gebouwd woonhuis onder driezijdig schilddak gedekt met rode Hollandse pannen. In het voordakschild is een nieuwe dakkapel ingestoken, uitgevoerd in historiserende stijl, in het linkerdakschild een eveneens nieuwe dakkapel en in het rechterdakschild is een nieuwe, vierkante, hoge schoorsteen gemetseld. De voorgevel wordt afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. De rechterzijgevel wordt afgesloten door een nieuwe bakgoot op eenvoudige houten klossen. Het buurpand links is koud tegen het pand aan gebouwd. Over de hele breedte van de gevel bevindt zich een stoep van gele IJsselsteentjes belegd met witte en grijze tegels waarop een niet-origineel ijzeren hek met stoeppalen.

De voorgevel (zuidkant) is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband. De niet-originele voordeur, een houten paneeldeur met bovenlicht, is links in de gevel geplaatst. Links van de voordeur is een koperen trekbel in de vorm van een handje. Rechts ervan twee negenruitsschuiframen achter voorzetbeglazing. Op de verdieping een zesruitsschuifvenster boven de voordeur en twee negenruitsschuiframen recht boven de benedenramen. Boven de voordeur en alle ramen bevinden zich strekse bogen.

De linkerzijgevel (westkant) is een blinde muur en bestaat vermoedelijk nog uit de oude bakstenen waarmee het pand in de (vermoedelijk) 17de-eeuw is opgetrokken. De rechterzijgevel (oostkant) is boven een vrij hoge en iets uitkragende, grijszwarte plint opgetrokken uit gele IJsselsteentjes in kruisverband. In de plint resteren twee originele, kleine kelderraampjes. Achterin de gevel twee zesruitsschuiframen achter voorzetbeglazing op de begane grond en een zesruitsschuifraam op de bovenverdieping. Links van dit raam is in 1985 het oeil-de- boeufvenster gerestaureerd waarvan in het
muurwerk nog een restant bewaard was gebleven. Boven en onder alle gevelopeningen zijn rollagen van rode baksteen. In de zijgevel zijn meerdere oude staafankers bewaard gebleven. Langs de gevel bevindt zich over de hele lengte een straatje van gele IJsselsteentjes afgewisseld met rode stenen.

De achtergevel (noordkant) is boven een iets uitkragende hardstenen plint opgetrokken uit gele IJsselsteentjes voornamelijk in kruisverband en heeft een laat 17de-eeuwse, tuitvormige topgevel met vlechtwerk van rode stenen. De achtergevel is bij de restauratie van 1985 ter hoogte van de begane grond geheel nieuw opgemetseld, daarboven is het muurwerk gerestaureerd en zijn waar nodig slechte stenen vervangen. De schouders en de tuit van de topgevel worden bekroond door geprofileerde stenen dekstukken enigszins gelijkend op de dekstukken op de trapgevel van het buurpand Westerhaven nummer 30. In de topgevel is een vierruitsschuifraam. Dit raam en het negenruitsschuifraam op de bovenverdieping hebben een oud kozijn. Het nieuwe negenruitsraam op de begane grond is in de 21e eeuw aangebracht. Boven en onder alle gevelopeningen zijn rollagen van rode baksteen. In de achtergevel zijn meerdere oude staafankers bewaard gebleven. De in 1985 nieuwgebouwde aanbouw sluit qua vorm en stijl aan bij de gevel waar deze tegenaan gebouwd is. De aanbouw valt buiten de bescherming. Op het achtererf is de oorspronkelijke, met gele IJsselsteentjes opgemetselde waterput nog intact.

Interieur

In het interieur zijn slechts enkele authentieke elementen bewaard gebleven. De oude balken van de begane grondvloer, van de vloer van de eerste verdieping en van de zolderverdieping zijn grotendeels behouden. De houten kapconstructie is gerestaureerd met behoud van een groot deel van de oorspronkelijke sparren. Enkele korbelen van het kapgebint dragen de oorspronkelijke telmerken. In de kelder is een groot deel van de originele plavuizen bewaard gebleven. Een deel van de kelderplavuizen is hergebruikt bij de vloer rondom de haard in de woonkamer.

Waardering

Het pand is van architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als een deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de kern vermoedelijk 17de-eeuws dijkhuis met in de 19de eeuw aangebrachte lijstgevel. Samen met het links naastgelegen 17de-eeuwse, dubbele pand nummer 30 vormt het pand een goed bewaard gebleven en beeldbepalend onderdeel van voorname bebouwing in de gevelwand van de Westerhaven en heeft derhalve ensemblewaarde.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat. De redactie zal er dan mee aan de slag gaan. Let op, de foto moet een eigen foto zijn anders wordt deze niet geplaatst

Reageer op dit onderwerp