6.8 C
Medemblik
21 januari 2021 11:24
Medemblik Actueel.

Toerisme Medemblik goed voor 43 miljoen, deel 3

MEDEMBLIK – Het toerisme in de gemeente Medemblik heeft met circa € 43 miljoen aan toeristische bestedingen een behoorlijke impact op de lokale economie. Vergeleken met bijvoorbeeld gemeenten in een toeristische regio als Achterhoek, is de omvang van het toerisme in de gemeente relatief groot (in bestedingen). De werkgelegenheid in het toerisme in de gemeente (een aandeel van ruim 4% van het totaal) is echter lager dan landelijk (landelijk circa 6,6%).

Dit blijkt uit onderzoek gehouden door ZKA leisure Consultants in opdracht van de gemeente Medemblik. Voor de lokale economie van de gemeente Medemblik zijn recreatie en toerisme belangrijke inkomstenbronnen. De gemeente Medemblik heeft zich ten doel gesteld om 2.5% meer bezoekers naar de gemeente te trekken in 2020 ten opzichte van 2015 en daarbij streeft de gemeente Medemblik naar een verdere groei van de bestedingen door de bezoekers.

Werkgelegenheid

De totale economische betekenis van toerisme in de gemeente Medemblik kan ook worden uitgedrukt in werkgelegenheid. Bron hiervoor is de stichting LISA (o.b.v. Provinciaal Arbeidsregister). Het toerisme in de gemeente Medemblik leverde in 2015 ruim 800 banen op, ruim 4% van de werkgelegenheid in de gemeente. Landelijk is dit aandeel 6,6%. Het aantal en aandeel banen in toerisme groeide in de gemeente Medemblik tussen 2015-2017 ligt.

Conclusies

ZKA leisure Consultants trekt de volgende conclusies uit het onderzoek:

 • Het toerisme in de gemeente Medemblik heeft met circa € 43 miljoen aan toeristische bestedingen een behoorlijke impact op de lokale economie. Vergeleken met bijvoorbeeld gemeenten in een toeristische regio als Achterhoek, is de omvang van het toerisme in de gemeente relatief groot (in bestedingen). De werkgelegenheid in het toerisme in de gemeente (een aandeel van ruim 4% van het totaal) is echter lager dan landelijk (landelijk circa 6,6%)
 • De samenstelling van het aanbod heeft ook gevolgen voor de economische impact. De omvang van categorieën met hoge bestedingen per bezoeker (zoals hotels, grote dagattracties, wellness) is beperkt, alhoewel er veel (luxeuze) ligplaatsen in jachthavens zijn. Anderzijds is het tweedewoninggebruik en verhuur van nietketengebonden vakantieparken, met lage bestedingen per  dag, behoorlijk aanwezig.
 • Het (omvangrijke) verblijfsaanbod bestaat voor een groot deel uit ligplaatsen in jachthavens en vakantiewoningen/chalets. Het hotelaanbod is beperkt. Het dagrecreatief aanbod is relatief kleinschalig (er zijn bijvoorbeeld geen grotere trekkers met meer dan 100.000 bezoeken. De hoogste bezoekersaantallen zien we in de musea, stoomtram en wandelen en fietsen.
 • Het dagtoeristisch aanbod is met name geschikt voor gezinnen met kinderen tot ongeveer 10 jaar en voor senioren eventueel met kleinkinderen (met voorzieningen als bakkerijmuseum en stoomtram). Voor (jonge) stellen en gezinnen met oudere kinderen is het passend dagrecreatief aanbod heel beperkt.
 • De bestedingen per (dag)bezoeker zijn door de samenstelling van het aanbod relatief laag. Door het forse verblijfsaanbod zijn de totale bestedingen wel behoorlijk hoog.
 • De verblijfstoeristische vraag is groot ten opzichte van het aantal dagbezoeken. Doorgaans kent een toeristische gemeente tenminste 3, maar soms wel 5-10 keer zoveel dagbezoeken als overnachtingen. In Medemblik zijn er ruim 2 keer zoveel dagbezoeken als overnachtingen. Als we niet-recreatief gebruik meetellen, kan deze verhouding naar 1,5 of zelfs 1 op 1 gaan. Dit kan ook een deel van de nietrecreatieve vraag van het grote verblijfsaanbod verklaren.

Om Medemblik nog beter op de toeristische kaart te zetten komt ZKA leisure Consultants met de volgende aanbevelingen:

 • De doelgroep die naar Medemblik komt, geniet van het kleinschalige aanbod. Dat geeft juist rust en maakt het gezellig. Als ingezet wordt op deze kleinschaligheid, dan is het welvan groot belang dat dit aanbod van goede kwaliteit is. Veel aanbod is op dit moment verouderd en weinig vernieuwend. Met name voor de Inzicht- en Stijlzoekers is het belangrijk dat het aanbod goed op orde is.
 • Het aanbod moet vernieuwd worden om de doelgroep aan te blijven spreken. Het meeste aanbod is nu gericht op de leefstijlen die de minste vernieuwing zoeken, met het gevaar dat aanbieders zich niet blijvend verbeteren. Maar uiteindelijk willen ook deze leefstijlen verrast worden.
 • Om de slag naar verblijfstoerisme vanuit dagtoerisme te versterken is de verbinding en samenwerking tussen kleinere ondernemers en het vermarkten hiervan belangrijk. De gemeente Medemblik zou nog een bovenregionale trekker (naast bijvoorbeeld de stoomtram) kunnen gebruiken die jaarrond de identiteit van het gebied versterkt en verdere groei kan bevorderen. Stimuleren van ondernemers op dit gebied, door meerdere partijen, kan hier aan bijdragen.
 • Het centrum van Medemblik is niet primair gericht op toerisme, maar op de eigen inwoners. De detailhandel bevindt zich in het midden- en laagsegment op enkele speciaalzaken na. De horeca is meer vernieuwend. Door meer een watersportsfeer in het centrum te creëren (zoals in de Friese watersportdorpjes vaak het geval is), worden ook de watersporters meer naar het centrum getrokken. De watersport is nu soms een aparte wereld. Het zou goed zijn om deze bezoekers meer naar het centrum te trekken. Een fysieke verbinding van het water naar de stad (kleine brug) kan hieraan bijdragen.
 • Er is een grote toestroom van bezoekers aan Medemblik. Deze kan beter benut worden. Verleng de verblijfsduur van deze bezoekers door arrangementen te maken. (Ver)leid de bezoekers langs de belangrijkste bezienswaardigheden en musea. Het is hierbij ook belangrijk dat ondernemers samenwerken en samen interessante arrangementen maken voor de bezoekers. Door naar elkaar te verwijzen is het mogelijk de verblijfsduur te verlengen.
 • De samenwerking tussen de (toeristische) ondernemers kan nog groeien. Er is wel een coördinator Toeristische Marketing aangesteld. Deze samenwerking kan bijvoorbeeld ook meer arrangementen opleveren. Samenwerking tussen de dagtoeristische ondernemers is hierbij belangrijk. Maar ook de link tussen verblijfs- en dagrecreatie is belangrijk om te versterken.

Bron: ZKA leisure Consultants

Reageren via facebook