Gaan we straks buitendijks parkeren in Medemblik?

MEDEMBLIK – In de stad Medemblik en vooral in het centrum van Medemblik is een groot gebrek aan parkeerruimte voor de eigen bevolking maar ook voor de vele toeristen die het stadje aan het IJsselmeer komen bezoeken. Om deze stroom toeristen die met eigen vervoer of met bussen Medemblik bezoeken op te kunnen vangen moet de hoeveelheid parkeerplaatsen fors worden uitgebreid. De gemeente Medemblik heeft Movare StudioSK opdracht gegeven om oplossingen aan te dragen hoe dit het beste kan worden opgelost.

Movares StudioSK komt met diverse opties, van goedkoop tot prijzig, van parkeren in de polder, parkeren achter de dijk tot sloop van de aanbouw van het stadhuis en daar parkeerplaatsen te creëren.

1 van de opties die 168 parkeerplaatsen oplevert is parkeren achter de dijk waar dan gelijktijdig ook 4 nieuwe steigers bij worden gebouwd voor de pleziervaart zoals de witte vloot.

Voorbeeld afbeelding

Een andere variant van ‘parkeren achter de dijk’ levert 238 parkeerplaatsen op, er wordt dan geen enkele rij parkeerplekken aangelegd maar een dubbele rij.

Voorbeeld afbeelding

De derde variant is ‘parkeren in de polder’, op de plek waar nu al kan worden geparkeerd worden dan 200 tot 330 parkeerplaatsen gecreëerd.

Voorbeeld afbeelding (klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

De vierde optie is uitbreiding van de huidige parkeerplaats naast het stadhuis, hiervoor zal de aanbouw worden gesloopt om zo ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplekken zal dan worden verdubbeld ten opzichte van de huidige hoeveelheid.

Voorbeeld afbeelding (klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

De vijfde optie, en gelijktijdig de goedkoopste optie, is een eenvoudige uitbreiding van de hoeveelheid parkeerplaatsen in de polder.

De zesde optie is ook parkeren in de polder maar dan ook gelijktijdig een parkeergarage bouwen.

Prijzen realisatie lopen uiteen van 4000 euro per parkeerplaats voor de meest eenvoudige optie tot 27.260 euro voor parkeren achter de dijk waarbij moet worden opgemerkt dat dit exclusief grondaankoop is en de jaarlijkse kosten voor onderhoud van het terrein.

De gemeenteraad gaat binnenkort weer praten over het slepende project ‘Medemblik aan Zee’ waar ook nog steeds de optie tot uitkopen van de projectontwikkelaar op de agenda staat, dat ook hier een prijskaartje aan verbonden zit is wel duidelijk, de gemeente wil niet kwijt hoe hoog dit prijskaartje zal zijn.

In het geval van een definitieve beëindiging van het MAZ-contract bestaat de mogelijkheid om de parkeercapaciteit bij de Oude Haven uit te breiden. Door sloop van de aanbouw van het voormalig gemeentehuis kunnen ongeveer 45 nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd). In dat geval is een
kwalitatieve herontwikkeling van deze locatie niet meer mogelijk en is ontbinding van het contract met MAZ
noodzakelijk (kosten: aanleg parkeerplaatsen € 150.000 + kosten voor beëindigen contract MAZ + sloopkosten + jaarlijkse inkomstenderving verhuur). De kosten per parkeerplaats gaan dan naar verwachting meer € 25.000 bedragen.

Reageren via facebook