Kinderboerderij Langoortje Medemblik

Medemblik verdeelt in 2019 €3.664.069, – aan subsidies

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik wil het subdidieplafont met 1.8% verhogen voor 2019, hiervoor is het jaar 2018 als basis genomen. Nieuw is het subsidiebudget zijn uitgaven die zijn verplaatst naar het subsidiebudget.

Enkele opvallende punten uit het voorstel van het college richting de gemeenteraad zijn:

  1. Een verhoging van de subsidie met 95.000 euro voor Jeugd- en Jongerenwerk, dit werd voorheen uit een ander potje betaald en valt vanaf 2019 onder het subsidiepotje.
  2. Vanaf 2019 kokmen de ouderenwerkers in dienst van de gemeente Medemblik waardoor het subsidiebedrag van € 1553,- aan MEE & de Wering komt te vervallen
  3. De subsidie aan de bibliotheek wordt met 25.000 euro verlaagd, dit is al eerder als bezuinigingstaakstelling opgegeven aan de bibliotheek.
  4. Het muziekonderwijs krijgt een bedrag van €67.663,-, dit werd voorheen betaald uit de budgetten van de cultuurnota en wordt vanaf 2019 doormiddel van een subsidie verleend
  5. De subsidie aan zwembad de Zeehoek wordt in 3 jaar afgebouwd, jaarlijks met 15.000 euro dit vanwege de plannen voor nieuwbouw aan de westrand in Wervershoof
  6. Subsidie aan de Schoof wordt met 6000 euro verlaagd, er komt daar een nieuwe opzet van het ouderen- en jongerenwerk.
  7. Nieuw beleid zorgt voor een bezuiniging van 30.000 euro op de subsidie voor activiteiten- en kernenbudget
  8. Het college verhoogd het budget voor de kinderboerderijen met 20.000 euro als onderdeel van nieuw beleid.

De gemeenteraad zal hier een hamerklap op moeten geven, dit zal waarschijnlijk in november gebeuren.

Reageren via facebook