Medemblik Actueel.

: Foto met overhandiging van cheques door Andre Commandeur (Lions Club), Dick van Wieren (Rotary), Arno Mulder (Rabobank), Theo Meskers (De Kop werkt) en Pim Sturm aan de initiatiefnemers van het project. Op de achtergrond jeugdleden van de Wieringermeerruiters met hun pony’s.
: Foto met overhandiging van cheques door Andre Commandeur (Lions Club), Dick van Wieren (Rotary), Arno Mulder (Rabobank), Theo Meskers (De Kop werkt) en Pim Sturm aan de initiatiefnemers van het project. Op de achtergrond jeugdleden van de Wieringermeerruiters met hun pony’s.

Fondsen maken kostbare renovatie ruiterroute Dijkgatbos mogelijk

WIERINGERWERF – Op donderdag 20 september is door een afvaardiging van deelnemende fondsen de officiële aftrap gegeven voor een grondige renovatie van de ruiterroute in het Dijkgatbos. Met deze renovatie komt een vurig gekoesterde wens van de regionale ruiters in vervulling: de grote crosswedstrijd kan vanaf 2019 weer georganiseerd worden in het bos en de toegankelijkheid van de route voor paarden en menwagens is voor meerdere jaren zeker gesteld.

Een commissie van afgevaardigden van de Wieringermeerruiters heeft zich ingezet om een ambitieus plan op te stellen waarbij de route over zijn gehele lengte wordt gerenoveerd. Gitte Lont: ‘het renoveren van de route is een grote klus. Het vlakken en ophogen van de paden is slechts een onderdeel. Stronken moeten worden weg gehaald, duikers vervangen, hindernissen moeten weer veilig worden, waterpartijen uitgebaggerd en we willen nieuwe hindernissen bouwen. Dit alles gaat in nauw overleg met Staatsbosbeheer. De kosten zijn geraamd op ruim € 20.000,- hiervoor hebben we fondsen aangeschreven en het benodigde budget is toegezegd door ‘De Kop Werkt’ (samenwerkingsverband van Gemeente Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Provincie Noord-Holland), De Hollands Kroonse Uitdaging, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Kop van Noord-Holland, Rotary Wieringerland, Lions Club Wieringen/Wieringermeer en de gezamenlijke rijverenigingen in de regio. Ook hebben verschillende loonwerkers toegezegd te willen helpen met materiaal en mankracht.’

Strijd tussen land en water

De club heeft ervoor gekozen het pad te thematiseren naar het thema ‘Strijd tussen land en water’ waarbij ruiters, menners en bezoekers geïnformeerd worden over deze bijzondere plaats aan het IJsselmeer waar in 1945 de dijk rondom de Wieringermeerpolder werd opgeblazen en het water met grote kracht de polder in stroomde. Ellis van Mook: ‘Bij het maken van de gethematiseerde hindernissen gaat de club een samenwerking aan met verschillende zorgboerderijen in de regio. Door mensen met een afstand tot de maatschappij deel te laten nemen aan de ontwikkeling van dit project wordt het een pad van alle ruiters, voor alle ruiters’.

Dijkgatboscross

De crosswedstrijd voor paarden en pony’s heeft een langjarige historie in het Dijkgatbos. Al meer dan 60 jaar geleden werd deze wedstrijd voor het eerst georganiseerd door een afvaardiging van de Wieringermeerruiters. In de loop der jaren organiseerden de ruiterverengingen in de regio dit gezamenlijk vanuit de Stichting SGW Dijkgatbos (red: SGW = samengestelde wedstrijd). Sinds twee jaar waren de omstandigheden in het Dijkgatbos niet goed genoeg om de wedstrijd veilig te kunnen organiseren en is de wedstrijd verplaatst naar het terrein bij Manege Beukers in Oudkarspel. Daar blijft deze stichting hun wedstrijd organiseren, vanaf 2019 onder de naam SGW Geestmerambacht. Zo kan de nieuw opgerichte commissie verder met het organiseren van de wedstrijd in het bos met de vertrouwde naam SGW Dijkgatbos. In 2019 is de wedstrijd in het bos gepland in het laatste weekend van juni. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden via www.sgwdijkgatbos.nl of via Facebook.

Reageren via facebook