25 C
Medemblik
14 augustus 2020 16:56
Medemblik Actueel.

Rijkswaterstaat gaat verzilting IJsselmeer aanpakken

MEDEMBLIK  – Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf PWN en enkele waterschappen rondom het IJsselmeer nemen maatregelen om de verzilting tegen te gaan. Uit metingen is gebleken dat het zoutgehalte in een deel van het IJsselmeer periodiek hoger is dan de gewenste waarde (150mg/l) die drinkwaterbedrijven hanteren voor de productie van drinkwater. Deze verzilting is het directe gevolg van de aanhoudende warmte en droogte.

De overschrijding van de gewenste waarde is niet permanent en ook niet overal in het IJsselmeer, maar leidde er toe dat af en toe de inname van water bij Andijk door drinkwaterbedrijf PWN moest worden gestaakt. 

Maatregelen

Eén van de maatregelen om het zoutgehalte van het IJsselmeer onder de gewenste waarde voor drinkwater te houden is éénmalig extra spuien bij Kornwerderzand (de kant van Friesland). Dinsdagavond 21 augustus zal het doodtij (laagste eb waterstand) in de Waddenzee worden benut om water uit het IJsselmeer te spuien en daarmee een belangrijk deel van het zout weg te spoelen.

De waterstand van het IJsselmeer zal hierdoor ongeveer één centimeter dalen. Dat is geen bezwaar omdat de voorraad water in het IJsselmeer groot is. Vorige week is het IJsselmeer nog aangevuld door de neerslag, en waterschappen nemen op dit moment minder water in dan de afgelopen maand.

Ook zorgen bellenschermen in de schutsluizen ervoor dat zout water aan de kant van de Waddenzee zoveel mogelijk buiten de schutsluis blijft. En daarnaast worden zogenaamde zouthevels ingezet om zout dat zich al heeft opgehoopt in ‘putten’ achter de sluizen terug te brengen naar de Waddenzee.

Om te voorkomen dat zout water zich opnieuw gaat ophopen in de zoutputten achter de sluizen worden pompen geïnstalleerd die het water direct terug kunnen brengen naar de Waddenzee.

Naast het nemen van maatregelen bij de Afsluitdijk stopt Rijkswaterstaat met het spuien van water uit het Markermeer naar het IJsselmeer. Het Markermeer heeft namelijk een iets hoger zoutgehalte. In overleg met de waterschappen Hollands Noorderkwartier en Fryslân wordt zo weinig mogelijk water op het IJsselmeer geloosd.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?