Hoogheemraadschap en Recreatieschap gaan recreatievaart verbeteren

MEDEMBLIK – In het waterrijke Westfriesland zetten Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Recreatieschap Westfriesland in op een kwaliteitsverbetering van de voorzieningen voor de recreatievaart. Hiertoe hebben beide partijen twee overeenkomsten gesloten: een voor het maaien van waterplanten op de hoofdroutes van het vaarroutenetwerk en een voor een verbeterde bediening van sluizen en bruggen.

Extra maaibeurt

De twee partijen hebben in de ‘Intentieovereenkomst Waterrecreatie West-Friesland’ afspraken gemaakt over waterrecreatie, met het doel het beheer en onderhoud van de recreatieve vaarroutes eenduidig te regelen tegen de laagst aanvaardbare maatschappelijke kosten. Vanuit het belang van het recreatief varen is met name de waterbreedte en –diepte en het beperken van het dichtgroeien met waterplanten in de vaarroutes van belang. Behoefte vanuit de recreatievaart is om de hoofdroutes van het vaarroutenetwerk actiever vrij te houden van overmatige begroeiing. Bij tracés die in de praktijk snel dichtgroeien is er voor gekozen om een extra maaironde uit te voeren op kosten van het Recreatieschap door het Hoogheemraadschap. De komende jaren wordt actief gevolgd of het extra onderhoud afdoende is om de doorvaarbaarheid in de regio te vergroten.

Sluis en brug bij Rustenburg

Vorig jaar startte een proef met uitgebreidere bedieningstijden van de brug en sluis bij Rustenburg door vrijwilligers. Het Hoogheemraadschap bedient tijdens weekenden en officiële feestdagen, de vrijwilligers doordeweeks. De bediening door de vrijwilligers was vorig jaar een succes – een reden om dit jaar met een grotere groep vrijwilligers de doordeweekse bediening voort te zetten.

Het Hoogheemraadschap en het Recreatieschap werken samen met het water. Het Hoogheemraadschap werkt aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en veilige (vaar)wegen. Het Recreatieschap benut de veilige waterwegen voor het uitrollen van een regio-breed recreatief vaarroutenetwerk, hetgeen prettig is voor de eigen inwoners, aantrekkelijk voor vaarrecreanten van buiten en gunstig voor de lokale economie.

Reageren via facebook