Medemblik wil eenzaamheid onder bewoners aanpakken

MEDEMBLIK – Ruim 8% van de inwoners van de gemeente Medemblik hebben last van eenzaamheid en de coalitiepartijen hebben in het coalitieakkoord afgesproken om hier wat aan te gaan doen. Zo willen zij initiatieven om eenzaamheid te bestrijden ondersteunen en met de inwoners van de gemeente Medemblik in gesprek gaan en de aangedragen ideeën meenemen in de aanpak van het probleem

Voorkomen en bestrijden

Eenzaamheid is een belangrijke oorzaak van gezondheidsrisico’s en op vroegtijdig overlijden. Ook neemt het risico op zelfdoding, hartproblemen, dementie, depressie of een andere chronische aandoening aanzienlijk toe bij mensen die eenzaam zijn. De gemeente Medemblik zet daarom om een werkgroep een uitvoeringsplan te laten maken die specifiek gaat kijken naar verbinding tussen groepen mensen zoals jongeren en ouderen, hoe men mensen in hun eigen woonomgeving meer voor elkaar kan laten betekenen en de fysieke leefomgeving te verbeteren. Maar ook wordt gekeken naar de diverse doelgroepen zoals jongeren, migranten, alleenstaanden en ouderen.

Afgelopen 22 mei organiseerde de gemeente Medemblik samen met het Vrijwilligerspunt een bijeenkomst om met elkaar de verschillende ideeën uit te werken tot een samenhangende aanpak, gebleken is dat er voldoende draagvlak voor de plannen is. Het college weet nog niet of de gemeente of een externe partij de regie gaat voeren, daarover komen zij later met een defititief besluit.

Langjarige aanpak

Medemblik wil samen met de diverse samenlevingspartners als ervaringdeskundigen, scholen, vrijwilligersorganisaties, jongerenwerkers, wijkteam, bedrijfsleven, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties een tijdsinvestering maken om zo tot een langjarige aanpak van het probleem te komen met een duurzaam resultaat als einddoel.

Reageren via facebook