West-Friesland wil bedrijventerreinen beter afstemmen

WEST-FRIESLAND – Op basis van onderzoek willen de 7 gemeenten in West-Friesland komen tot een betere afstemming in vraag en aanbod van bedrijventerreinen.  Samen met de provincie Noord-Holland sluiten ze samen een convenant. Een eenduidige strategie om het overaanbod tegen te gaan en bestaande bedrijventerreinen te verbeteren, kwam tot stand in nauwe samenwerking met de provincie en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Bedrijventerreinen ongewenst

Overaanbod van bedrijventerreinen is ongewenst, omdat dit onder meer leidt tot halfgevulde terreinen, leegstand, lagere vastgoedwaarden, een onnodige aanslag op gronden. De geschatte behoefte voor de regio West-Friesland tot 2040 is circa 50 hectare. Het aanbod zou zonder ingrijpen kunnen oplopen tot zo’n 200 hectare.

Om die reden gaan de West-Frieslandse gemeenten een gezamenlijke strategie hanteren, gericht op het terugdringen van overaanbod. Hierdoor is inmiddels circa 70 hectare aanbod uit de markt genomen en circa 65 hectare aan plannen bevroren. Deze kunnen pas worden ontwikkeld wanneer de noodzaak hiervan is aangetoond.

Goede staat

Daarnaast is er ook inzet om bestaande bedrijventerreinen in goede staat te houden dan wel te verbeteren. Dit gebeurt onder meer met het provinciale programma HIRB (herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen).

Ook gaat men gezamenlijk de marketing en acquisitie oppakken. De afspraken in het convenant dragen bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in de regio West-Friesland en in de provincie en bieden zowel markt als overheden een helder kader, waardoor de economie zich optimaal kan ontwikkelen.

Reageren via facebook