32.4 C
Medemblik
7 augustus 2020 17:58
Medemblik Actueel.

Snorfietsers verbannen van het fietspad

MEDEMBLIK – Alle steden die dat willen mogen snorfietsers vanaf 1 juli 2018 waarschijnlijk verplaatsen van het fietspad naar de rijbaan. Hoewel er nog wel kritische vragen kwamen van Tweede Kamerpartijen CDA, VVD en vooral PVV tekende zich in het debat over verkeersveiligheid uiteindelijk toch een meerderheid af die dit wil toestaan.

Eerst leek het nog de richting op te gaan van een speciale regeling voor alleen Amsterdam, omdat de situatie daar niet vergelijkbaar is met de rest van Nederland. Maar minister Van Nieuwenhuizen benadrukte juist dat dit een regeling is voor heel Nederland. Wel wordt de regeling een jaar na invoering kritisch geëvalueerd.

Op verzoek van VVD’er Remco Dijkstra vindt na het kerstreces nog een VAO plaats (verslag van een algemeen overleg).

In zo`n kort debat krijgt iedere fractie nog twee minuten spreektijd. Zo’n kort debat wordt gebruikt om een onderwerp af te ronden waarover al eerder in commissie is gediscussieerd. Meestal vragen Kamerleden een VAO aan om moties in te dienen. In theorie kan dat ook een motie zijn die oproept tot intrekken van de AMvB, maar dat ligt hier niet erg voor de hand. De datum voor dit VAO is nog niet vastgesteld.

Gezien de opmerkingen en kritische kanttekeningen van VVD, CDA en PVV is het wel goed denkbaar dat die moties zullen gaan over het opnemen van zeer strikte randvoorwaarden in de AMvB. Denk bijvoorbeeld aan strenge veiligheidswaarborgen voor de snorfietser, of het invoeren van zones in plaats een afweging per straat, die leidt tot een ‘helmpje-op-helmpje-af’ situatie en een waterbedeffect in de omliggende straten, waardoor het probleem -voor zover daarvan sprake is- zich alleen maar verplaatst.

De Raad van State moet nog advies uitbrengen over deze AMvB en zij komt mogelijk ook met dergelijke aanwijzingen. De vraag is op hoeveel locaties de verplaatsing naar de rijbaan dan daadwerkelijk toegestaan mag worden.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?