21.3 C
Medemblik
2 juni 2020 11:17
Medemblik Actueel.

Provincie staat arbeidsmigrantenhotel Agriport toe

MIDDENMEER – De VVD-fractie in de Provinciale Staten van Haarlem heeft de VVD-fractie in Hollands Kroon laten weten, dat de provincie niet langer protesteert tegen de bouw van een hotel voor arbeidsmigranten op Agriport A7. In overleg tussen de beide fracties is gepleit voor stopzetting van de juridische procedure.

Het hotel stond ter discussie omdat de provincie en gemeente van mening verschillen over de locatie en de omvang. Ondanks aandringen van B&W van Hollands Kroon wilde Gedeputeerde Staten niet van wijken weten. Hollands Kroon stelt zich op het standpunt dat het bestemmingsplan Agriport A7 de bouw van het hotel mogelijk maakt. Dit bestemmingsplan kreeg de instemming van Haarlem.

Daarom waren B&W in Hollands Kroon verbaasd over de tegenstand van Gedeputeerde Staten.  Ook al omdat het hotel een plaats krijgt pal naast het glastuinbouwcomplex in Agriport. Dit zorgt voor ultrakorte reisafstanden.

Na de gemeentelijke commissie Beroep- en Bezwaarschriften gaf ook de bestuursrechter aan dat Hollands Kroon de vergunning voor het hotel terecht heeft verstrekt. Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten besloten hiertegen geen hoger beroep in te stellen. De VVD is blij dat het dossier nu gesloten is en de bouw van het hotel voortvarend kan worden aangepakt. Er is grote behoefte aan logies-capaciteit voor arbeidsmigranten.

Daarnaast vindt de VVD het een compliment aan de gemeente Hollands Kroon. Geconcludeerd kan worden dat in dit dossier de interne kwaliteit in orde is. 

Reageren via facebook