Medemblik Actueel.

Het kampioensteam van JO11-6 (Foto: FC Medemblik)
Voetbal

Voetbal: FC Medemblik gaat jeugdvoetbal nieuw gezicht geven

MEDEMBLIK – Na de laatste algemene ledenvergadering heeft het bestuur besloten om het jeugdvoetbal danig aan te pakken en de pupillencommissie, de overige jeugdcoördinatoren en de TC om te vormen naar één commissie ‘jeugdvoetbal’. Dit moet er voor gaan zorgen dat er een structuur komt die voor iedereen duidelijk is en geen versnippering, scheiding en ruis meer oplevert.

De nieuw samengestelde commissie jeugdvoetbal gaat zich bezig houden met de gehele jeugdafdeling van de vereniging. Hiermee worden de taken van voorheen de TC, de jeugdcoördinatoren en de pupillencommissie samengevoegd en onder uitvoerende verantwoordelijkheid gesteld van een aantal door het bestuur van FC Medemblik aan te wijzen leden. Hieronder een overzicht van de samenstelling en een opsomming van (mogelijke) taken en verantwoordelijkheden op de verschillende terreinen.

Commissie Jeugdvoetbal
Aandachtsgebied (Taak/functie/coördinator)
KaboutersMP t.m. JO-9 JO10&11 JO12&13 JO14&15 JO16&17 JO18&19 Meisjes Technische Zaken pupillen Technische Zaken junioren

Het is denkbaar dat aandachtsgebieden worden samengevoegd gezien de aantallen binnen de categorie. Bijvoorbeeld JO-17/19. Ook is er nagedacht over een taakverdeling en een overzicht van taken van de verschillende commissieleden.

Op de website van FC Medemblik is een eerste opzet te lezen van deze taakomschrijvingen.

Reageren via facebook