15 C
Medemblik
22 oktober 2020 17:09
Medemblik Actueel.

Column Andrea van Langen: Een verdwaalde otter

In de vergadering van Provinciale Staten van 13 november kwamen naast de omgevingsvisie achtereenvolgens het faunabeheer en het natuurbeheerplan aan de orde. Noord-Holland was de eerste provincie die de verordening faunabeheer vaststelde, nu bleek die echter juridisch niet waterdicht. Gedeputeerde Bond kwam met een wijzigingsvoorstel waarmee de jagers niet gelukkig waren omdat er letterlijk in stond: maatschappelijke organisaties (niet zijnde jagersverenigingen). VVD, CDA, D’66 en PVDA brachten een voorstel in om die toevoeging te schrappen. Wildbeheer is immers bittere noodzaak en jagersverenigingen zijn wel degelijk maatschappelijke organisaties. 

Na het faunabeheer stonden het natuurbeheerplan 2019 en het Meerjaren programma Groen op de agenda. Het Meerjaren Programma Groen gaat over incidentele investeringen in (aankoop van) natuur. De provincie heeft de ambitie om nog ruim 3000 Hectare natuur te realiseren. Dat zal nog de nodige inspanning vragen. Investeringen in natuur dragen echter bij aan een betere leefomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat én meer ruimte voor recreatie- en toerisme. 

Het natuurbeheerplan gaat over het beheer van de natuur in Noord-Holland, hier gaat jaarlijks 26 miljoen in om. De provincie besloot eerder dat agrarische activiteiten niet thuishoren in natuurgebieden en wil hier in 2022 mee stoppen. De LTO en de agrarische Natuurverenigingen namen hier stelling tegen en toonden aan dat agrarisch natuurbeheer in ieder geval goed is voor de weidevogels. Een voorstel om een onderzoeksjaar in te stellen om dit nog eens zorgvuldig te bekijken mocht rekenen op een ruime meerderheid. Het komende jaar zullen de maatregelen voor het behoud van de weidevogels nader bestudeerd worden. Daarnaast komt er een onderzoek naar de opbrengsten van de Natuurverbindingen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd door de provincie.

Komen er hierdoor echt meer dieren bij? Of blijft het bij een verdwaalde otter? 

Reageren via facebook