Medemblik Actueel.

Algemeen

Afvalzorg gaat buffer vuilstort Middenmeer weghalen.

MEDEMBLIK – En ineens lijkt alles in een stroomversnelling te komen, of ze ruiken onraad door het aankomend onderzoek naar de bron van alle stankoverlast veroorzaakt door de vuilstort in de Wieringermeer of ze zijn de dagelijkse stroom van klachten over stankoverlast beu. Maar 1 van de 3 gebruikers van de vuilstort in de Wieringermeer, Afvalzorg, heeft besloten om de buffer die zij hebben op de stort in de Wieringermeer volledig leeg te gaan maken.

Afvalzorg zegt: “Op die manier kan objectiever worden beoordeeld of de buffer een rol speelt in de geurklachten. Met zowel de twee andere gebruikers van de vuilstort, AEB en HVC, vinden gesprekken plaats om hierover afspraken te maken. De bedoeling is om de buffer direct na de feestdagen te gaan leegmaken. Dit zal wel geruime tijd in beslag nemen, reken op ± 13 weken. Deze periode wordt gekozen omdat dan de kans op geurhinder het kleinst is.

Lees ook dossier: HVC

Afvalzorg heeft begin 2017 na klachten een aantal maatregelen genomen om overlast te voorkomen, zo heeft er vanaf 29 januari 2017 geen enkele aan- of afvoer meer plaatsgevonden. Afvalzorg zegt nog even duidelijk dat zij geen onderdeel zijn van HVC, zij ontwikkelen gesloten stortlocatie tot veilige nieuwe (recreatieve) bestemmingen.

Reageren via facebook