Medemblik Actueel.

Bewoner zelfmoord te willen plegen (Foto aangeleverd)

Woningcorporaties willen betere aanpak verwarde bewoners

MEDEMBLIK – Bewoners met verward gedrag moeten de juiste zorg krijgen en hun buren moeten zonder overlast prettig kunnen wonen. Woningcorporaties dringen aan op betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn, politie en corporaties. Alleen samen is het mogelijk om overlast aan te pakken en mensen de juiste begeleiding te bieden.

Lees ook: Uitslaande brand Midwoud, bewoner had gaskraan open staan

Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes. Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Naast betere afstemming en informatie-uitwisseling willen corporaties meer regie van gemeenten, betere begeleiding van bewoners en verplichte zorg voor zorgmijders, meldt de overkoepelende organisatie van woningcorporaties, Aedes.

Verwaarlozing en geluidsoverlast

Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing en vervuiling komen het meest voor. Het aandeel corporaties dat daarmee te maken krijgt, is in de afgelopen twee jaar met 20 procent gestegen. Ook geluidsoverlast en (nachtelijke) overlast door bijvoorbeeld psychoses of paniekaanvallen komen vaak voor. Negen van de tien van de corporaties vindt dat er onvoldoende begeleiding is voor mensen met een GGZ-achtergrond.

Uit de enquête blijkt dat 80 procent van de corporaties agressie en geweld richting medewerkers ziet toenemen. Daarom onderzoekt Aedes ook hoe corporatiemedewerkers ondersteuning kunnen krijgen bij het herkennen van en omgaan met verward gedrag.

Reageren via facebook