13.5 C
Medemblik
24 oktober 2020 01:17
Medemblik Actueel.

Een schets van het toekomste zonnepark in Midwoud

Zonnepark Tripkouw Midwoud lijkt er nu dan toch te komen

MIDWOUD – De Nv HVC heeft het plan om een zonnepark aan de Tripkouw in Midwoud te realiseren overgenomen van Stap in de Zon Bv die de plannen niet rond kreeg. Afgelopen 17 augustus heeft HVC een omgevingsvergunning aangevraagd voor dit park.

Dat de voorbereiding zolang op zich heeft moeten wachten komt omdat er een intensieve afstemming nodig is met de andere projecten die daar ter plaatse afspelen. Zo komen er 12 woningen aan het Cor Druifplein en wordt door de firma Kuin BV de nieuwe woonwijk Tripkouw III gerealiseerd.

Ook gaat er een nieuwe boezemvaart worden gecreëerd met een doorvaarbaar waterpeil van -2.20m. De boezemvarat start langs de woonwijk van Kuin en krijgt dan aansluiting op de vaarroutes in West-Friesland. Langs deze watergangen komen dan plasdrasoevers en kades.

Om de grote cultuur-historische waarde van Midwoud te beschermen komen er tussen het lint van Midwoud en de zonneweide twee terreinen met groen en zal dit terrein openbaar toegankelijk worden ingericht, er komt een voor West-Friesland karakteristieke West-Friese erfbeplanting zoals een elzensingel en een boomgaard.

Het gaat nog minimaal 26 weken duren voor de subsidie aanvraag kan worden ingediend waardoor de realisatie van het park niet eerder dan medio maart 2018 zal starten.

Reageren via facebook