West-Friezen vinden behoud landschap erg belangrijk.

MEDEMBLIK – In een recent onderzoek (juni 2017) vroeg de provincie Noord-Holland aan 1400 inwoners naar het belang dat zij hechten aan verschillende uitdagingen die op de provincie afkomen en om afwegingen te maken voor de toekomst. Inwoners van de regio West-Friesland blijken bovengemiddeld gericht te zijn op het behoud van het karakteristieke Noord-Hollands landschap: 79% van de West-Friezen vindt het belangrijk om te investeren het behoud van het landschap, tegen 68% van alle Noord-Hollanders.

Bij de keuze tussen drie toekomstscenario’s voor Noord-Holland koos men in West-Friesland ook relatief vaker voor het scenario gericht op behoud van het karakteristiek landschap: 30% tegen een Noord-Hollands gemiddelde van 23%. In West-Friesland is men gemiddeld minder positief over het plaatsen van windmolens en zonneparken: slechts 33% hecht belang aan meer ruimte voor windmolens en zonneparken, tegenover 47% van alle Noord-Hollanders. West-Friezen maken zich relatief veel zorgen over het behoud van voorzieningen in het landelijk gebied 83%, tegenover 73% van alle Noord-Hollanders.

Algemene resultaten onderzoek (voor heel Noord-Holland)

Wanneer gevraagd wordt welk belang mensen hechten aan de verschillende uitdagingen die tussen nu en 2050 op de provincie afkomen verkiest een ruime meerderheid (60 tot 76%) investeren in de kwaliteit van het grondwater, schone lucht, schoner openbaar vervoer en ‘geen hinder van Schiphol en andere industrie’ boven andere, economisch wellicht aantrekkelijkere, maar ook meer ‘vervuilende’ beleidsopties.

Duidelijk is ook dat Noord-Hollanders voor de toekomst van de provincie veel belang hechten aan het behoud van gemeenschappelijke voorzieningen zoals dorpswinkels, scholen, sportclubs en zorgvoorzieningen, en zaken als luchtkwaliteit, een groene leefomgeving en een gezonde voedselproductie.

Over de campagne Jouw Noord-Holland

Na de zomer van 2018 wordt in de Omgevingsvisie NH2050 vastgelegd, hoe Noord-Holland om zal gaan met belangrijke uitdagingen als verstedelijking, klimaatverandering en nieuwe vormen van mobiliteit. Dit najaar bepalen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten de hoofdlijnen.

Onder de naam ‘Jouw Noord-Holland’ kan iedereen hierover meedenken en -praten. In twee kwantitatieve onderzoeken is een representatieve groep van zo’n 3.000 Noord-Hollanders bevraagd. In huiskamergesprekken in elke regio en op de evenementen Bevrijdingspop Haarlem en SAIL Den Helder gingen Gedeputeerden in gesprek met ongeveer 500 Noord-Hollanders. De Facebookpagina Jouw Noord-Holland heeft inmiddels 6.000 volgers en bereikte tot nu toe circa 650.000 unieke personen.

Reageren via facebook