Medemblik Actueel.

Foto: Stephan van Loon

GS deelt zorgen PvdA NH over negatieve effecten NS dienstregeling 2018

REGIO – De PvdA Statenfractie in Noord-Holland heeft vandaag antwoord gekregen van Gedeputeerde Staten (GS) op de door haar ingediende vragen van 22 maart jl. over de plannen van de NS voor de dienstregeling van 2018. Volgens de PvdA fractie zouden door de  aangepaste dienstregeling directe aansluitingen in Noord-Holland verloren gaan en de wachttijden voor overstappende reizigers aanzienlijk toenemen. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat GS de zorgen van de PvdA deelt.

Door de invoering van Hoogfrequent Spoorvervoer door de NS op de corridor Amsterdam – Eindhoven vanaf 2018 zullen 6 in plaats van 4 intercity’s per uur en per richting op dit traject gaan rijden. Echter, het doortrekken van een aantal intercity’s van Eindhoven –Amsterdam naar Hoorn-Enkhuizen betekent onder andere dat de Sprinter op de Kennemerlijn Hoorn – Alkmaar – Haarlem – Amsterdam met een kwartier wordt verschoven. Hierdoor gaat de structurele aansluiting in Alkmaar op de Intercity Den Helder – Amsterdam – Nijmegen verloren. Ook krijgen veel trein- en busreizigers in de regio door de aangepaste dienstregeling te maken met een veel langere overstaptijd die in sommige gevallen stijgt naar maar liefst 26 minuten!

PvdA Statenlid Nico Papineau Salm, die de vragen samen met zijn fractiegenote Marieke van Duijn indiende: “Ik ben blij te zien dat GS het met ons eens is dat de nieuwe dienstregeling van de NS zal leiden tot extra lange wachttijden en dus langere reistijden voor reizigers in Noord-Holland.  Zeven West-Friese gemeenten en de PvdA fractie in Castricum hebben oplossingen aangedragen om dit probleem aan te pakken. Mooi om te lezen dat GS van mening is dat de NS deze oplossingen moet overwegen”

Zijn collega Van Duijn voegde daaraan toe: ”Door de nieuwe dienstregeling sloten veel treinen en buslijnen niet meer op elkaar aan waardoor de wachttijd voor veel mensen enorm zou worden vergroot. De bereikbaarheid van veel kleine kernen in onze provincie zou hierdoor worden verslechterd. Wij juichen het daarom toe dat GS met de NS heeft afgesproken om binnenkort met de regionale vertegenwoordigers en West-Friese gemeenten om de tafel te gaan zitten om te zoeken naar passende oplossingen.”

Reageren via facebook