Medemblik Actueel.

Algemeen Videos

Zwaagdijk woedend op provincie om Windpark Westfrisia

ZWAAGDIJK – Afgelopen maandagavond brachten vele tientallen boze Zwaagdijkers een bezoek aan de Provinciale Staten om toch nog maar eens goed duidelijk te maken hoe zij denken over de komst van Windpark Westfrisia. Verslaggever Maarten Edelenbosch was er die avond bij en maakte bovenstaand videoverslag.

Noord-Holland manipuleert

Met deze beschuldiging komt de voorzitter van de Stuurgroep tegenwind turbine in de linten, Maria Weeber. Tegen Medemblik Actueel zegt zij: “Het was een schandalige vertoning volgens de Stuurgroep voorzitter: Maria Weeber. De Stuurgroep is ontzet hoe  Gedeputeerde Staten handelt.

Elke keer weer constateert de Stuurgroep dat men daar geen besluitvormingsprocessen doorloopt maar dat men een ambtenaar een nota laat schrijven over drie onderwerpen tegelijk (terwijl er een ding beslist moet worden) en als de nota dan behandeld is, is zijn er drie “besluiten “genomen. (onderhands) Schandalig. Bijvoorbeeld: men heeft het over Windpark Westfrisia: dan wordt daar even erbij geschreven dat het zo mooi zou zijn als er windturbines komen langs de hele Westfrisiaweg, dat het bedrijventerrein Zevenhuis 30 meter hoog mag bouwen, dat de groene ruimte tussen Zwaagdijk west en Zwaagdijk Oost (wat verboden is om te bebouwen!) zo dynamisch verstedelijkt is en dat daar grootschaligheid  moet komen (dat had iemand verzonnen in een ARO ). Ze schrijven dat om  een goede ruimtelijke ordening bij elkaar te verzinnen voor Windpark West Frisia,(gelegenheidsplanologie)“, zegt Maria Weeber.

Maria Weeber is vooral boos omdat, zoals zij zegt, de Gedeputeerde Hoek wel antwoorden geeft op vragen van de Statenleden maar daarbij de belangrijkste informatie achterwege laat. Zo laat hij in het midden waarom de Westfrisiaweg bij Zwaagdijk-Oost juist verdiept wordt aangelegd en ook op de vraag of er een besluidvormingsproces bij de Westfrisiaweg is genomen dat ten noorden van van de Westfrisiaweg Landelijk gebied is antwoord de gedeputeerde negatief terwijl deze wel is genomen. 

Maria Weeber vertelt verder dat, “De nota beschrijft dat de Jumbo vlakbij is en twee bedrijventerreinen  WFO en Zevenhuis, dus dan is het verstedelijkt gebied in Zwaagdijk oost ten zuiden van de Zwaagdijk. Daarbij staat er dus dat ten zuiden de  hele Zwaagdijk van West tot Wervershoof verstedelijkt gebied is. De ruimte wordt hier vrij gemaakt voor de provincie om hier grootschaligheid toe te passen. Schande, Zonder enige besluitvorming. Nee, de besluitvorming is dat er in de kernen gebouwd kan worden dat is verstedelijkt gebied en in d egroene ruimten tussen de kernen niet geboiuwd mag worden. Dat is besloten De Jumbo ligt in dekern zwaagdijk oost (50km) Zevenhuis ligt in de gem Hoorn Daartussen ligt de weidse groene agrarische ruimte“.

Reageren via facebook