9.9 C
Medemblik
27 oktober 2020 01:17
Medemblik Actueel.

Recreatieschap en Hoogheemraadschap slaan handen ineen voor beter vaarnetwerk

REGIO – Op vrijdag 20 januari ondertekenden Rob Veenman, hoogheemraad bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Nico Slagter, voorzitter van het Recreatieschap Westfriesland de Intentieovereenkomst Waterrecreatie West-Friesland. Met de ondertekening geven beide schappen aan samen het beheer van de recreatieve vaarroutes in Westfriesland te verbeteren.

De Westfriezen zijn opgegroeid met water. Als vriend en als vijand. Het Recreatieschap en het hoogheemraadschap zijn het er over eens dat de vaarrecreatie een belangrijke motor is voor de regionale economie in Westfriesland en karakteristiek is voor het gebied en zijn identiteit. Om deze potentie te behouden en te vergroten is het belangrijk om een aantrekkelijk vaarnetwerk te bieden met goede verbindingen.

Goed vaarrecreatiebeheer
Vaarrecreatie is afhankelijk van de bevaarbaarheid van het water. Sloten en vaarten moeten diep en breed genoeg zijn, duikers groot genoeg en waterplanten mogen geen overlast veroorzaken.

Het hoogheemraadschap is dé waterbeheerder, maar niet verantwoordelijk voor de vaarrecreatie. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de vaarroutes is verdeeld over gemeenten, Recreatieschap, het hoogheemraadschap en derden. Om duidelijkheid te krijgen over wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de (binnendijkse) recreatieve vaarroutes in Westfriesland, zijn goede afspraken tussen de Westfriese gemeenten, hoogheemraadschap en het Recreatieschap noodzakelijk. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is de eerste stap gezet om te komen tot goed en adequaat vaarrecreatiebeheer.

Reageren via facebook