Brandbrief GemeenteBelangen,D66 en CDA over N23(Westfrisiaweg)

MEDEMBLIK – In een open brief aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland vragen de 3 fracties om zo snel mogelijk met aannemer Heijmans om tafel te gaan zitten om zo de werkzaamheden aan de N23 weer te kunnen starten. 

Open brief aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland.

Medemblik, 21 november 2016

Geacht College,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Nadat eerder al delen van het werk waren gestopt, ligt inmiddels de gehele uitvoering van de N23 al weer enige weken stil. Naar wij begrepen hebben kan het mogelijk wel tot einde 2017 duren voor een uitspraak in de ingezette arbitrage tussen provincie en bouwer zal zijn gedaan.

Wij kennen het standpunt van de provincie in de zaak en zijn het daarmee principieel ook eens.

De consequentie van de ontstane situatie is wel, dat alle bouwputten, tijdelijke wegvakken, omleidingen etc. nog langere tijd zullen blijven bestaan. De gevolgen daarvan voor onze regio vinden wij niet aanvaardbaar.

Een groot infrastructureel werk geeft beperkingen en overlast. Het was mooi dat die in de opzet van dit project beperkt bleven tot het strikt noodzakelijke en de doorstroming van het verkeer redelijk op gang bleef. Het merendeel van onze inwoners heeft deze tijdelijke situatie van ongemak naar onze mening ook graag over gehad voor het beoogde resultaat: een forse verbetering van de oost-west-verbinding in Westfriesland, met onvermijdelijk positieve effecten voor onze economie. Maar het mag toch niet zo zijn dat alles – met de eindstreep in zicht – meer dan een jaar komt stil te liggen?

Wij respecteren uw standpunt dat u de provincie – en daarmee de gemeenschap – niet wil laten opdraaien voor de ontstane situatie. Ook ons als lokale bestuurders is steeds voorgehouden dat er geen financieel risico voor de provincie zou zijn omdat dit contractueel volledig bij Heijmans was gelegd.

Maar wij menen – alles afwegend – dat elke mogelijke oplossing er nu uit te komen extra geld zal gaan kosten.

Het arbitrageproces duurt naar wij aannemen zolang omdat de zaak complex is. De kans is groot dat uiteindelijk een uitspraak volgt die van beide partijen concessies vraagt. Dat is eigen aan het verschijnsel arbitrage. Bovenop die extra kosten komen dan nog de geldelijke gevolgen van het zo lang stil liggen van het project: alles wat er al ligt zal niet beter worden in zijn half-afgemaakte toestand.

Het werk afmaken in samenwerking met een mogelijke andere bouwer zou ook veel extra geld kosten.

Bij dit alles hebben we het dan nog niet gehad over alle indirecte kosten van een zo fors uitstel voor onze regio en haar economie, die zo sterk van goede verbindingen afhankelijk is.

Het is niet aan ons uit te spreken welke in deze omstandigheden de beste weg is. Daar gaat de provincie over. Maar als volksvertegenwoordigers brengen wij hierbij onze grote zorg over en dringen wij er bij u met klem op aan u in te zetten voor een oplossing die leidt tot een spoedige hervatting van de werkzaamheden aan de N23.

Wij merken, zowel uit perspublicaties als uit persoonlijke contacten, dat een toenemend aantal Westfriezen, zowel inwoners als ondernemers, voortzetting van de huidige situatie onaanvaardbaar vindt en wij kunnen hen geen ongelijk geven.

Rest ons u wijsheid toe te wensen met het vinden van een spoedige uitweg uit deze impasse, in welke richting de oplossing uiteindelijk ook zal gaan.

Hoogachtend,

De fracties van D66, CDA en Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Medemblik, namens deze

drs. G. Mos (D66) P.W. Mosch (GB) A.P. Schouten (CDA)

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.