8 C
Medemblik
25 februari 2021 07:08
Medemblik Actueel.

Eindhovens bedrijf brengt nepproduct van Medembliks bedrijf op de markt.

MEDEMBLIK – Alles draait om een klein potje genaamd ‘Libido 7 Penis’ en Libido 7 Penis Enlargement’, pillen waar sommige mannen baat bij hebben als zij de liefde willen bedrijven. Het Medembliks bedrijf Klemans Groep B.V. kwam er dankzij een oplettende klant achter dat het potje met pillen die hij kreeg wel ineens erg afweek van het potje dat hij normaal kreeg opgestuurd.

Dit was voor Klemans genoeg reden om een civiele rechtzaak tegen de webwinkel te beginnen waar deze pillen vandaan kwamen. De man schreef in een email aan Jabocam, 1 van de handelsnamen van Klemans,:  “Ik heb enkele keren Libido7 via jullie eigen site besteld. Prima. Nu echter een keer via bol.com (die het weer via fametoys.nl regelen), in de veronderstelling dat precies hetzelfde product zou worden geleverd. Nu ik de pillen binnen heb, krijg ik echter twijfels. Het label ziet er wat anders uit (deels Engels, en een beetje ‘nep’) en de ingrediënten lijken ook wat anders. Kunnen jullie me bevestigen of ik wel the real deal heb gekocht? Ik ben er namelijk niet helemaal gerust op …

Na enig onderzoek bleek dat de firma fametoys geen schuld heeft in dit alles, ook zij kochten de pillen weer bij een andere leverancier, de firma Kythera International in Eindhoven. Klemans heeft hierop direct actie ondernomen. Op 3 juli 2015 heeft deurwaarder W.L. van Erp, na daartoe door Klemans verkregen verlof, het bedrijfspand van Kythera betreden om daar een beschrijving te maken (waaronder foto’s van verpakking en inhoud) van potten met daarop het merk Libido7. De deurwaarder heeft blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal een doos met vierendertig inbreuk makende potjes met pillen aangetroffen. Hij heeft hiervan vijf foto’s gemaakt en die aan het proces-verbaal gehecht. Daarnaast heeft Klemans onder Kythera conservatoir bewijsbeslag doen leggen op administratieve bescheiden en de inbeslaggenomen bescheiden in bewaring doen geven aan een gerechtelijk bewaarder.

Kythera zelf erkent dat zij 245 potjes met pillen met het oude etiket Libido 7 heeft verkocht aan Fametoys en 5 van deze potjes aan Eros in Zundert. Kythera zegt dat deze potjes zijn gekocht bij het bedrijf Cupido.

Kythera wijst er daarnaast op dat op diverse websites van diverse webwinkels pillenpotjes met het oude etiket te koop worden aangeboden. Ook Klemans biedt met behulp van haar website Sexpillen.be Libido7 pillen te koop aan met een etiket waarop “penisenlargement” staat gedrukt. Dat is een verwijzing naar het oude etiket. Aangenomen kan worden dat Klemans deze pillen op de markt heeft gebracht, althans haar toestemming aan derden heeft verleend voor het op de markt brengen van deze pillen. Klemans heeft niet ingegrepen tegen het te koop aanbieden van deze pillen, aldus Kythera.

Klemans betwist dat de door Kythera aan Fametoys en Eros Zundert verkochte potjes met het oude etiket door haar in het economisch verkeer zijn gebracht. Volgens Klemans heeft zij het oude etiket sinds 2007 niet meer gebruikt, nadat zij was aangesproken door de Warenautoriteit over de samenstelling van de pillen. Zij heeft toen alle potjes met pillen van die samenstelling uit de schappen laten halen. Het klopt dat er door derden is geadverteerd op internet met oude afbeeldingen, maar dat wil nog niet zeggen dat de potjes die verkocht worden ook potjes met de oude etiketten zijn. Degenen die op internet geadverteerd hebben en door Kythera genoemd zijn, zijn klanten van Klemans. Ook Sexpillen.be is een afnemer van Klemans, geen onderneming van Klemans zelf. Klemans treedt op tegen verkoop van namaak.

Kythera schuldig aan auteursrechtinbreuk

De rechtbank oordeelde afgelopen woensdag dat Kythera zich schuldig maakt aan auteursrechtinbreuk en veroordeeld het bedrijf dat zij per direct moet stoppen met het verkopen van deze pillen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag dan wel dagdeel dat in strijd met het verbod wordt gehandeld, dan wel – ter keuze van Klemans – € 500,00 voor ieder product/individueel exemplaar waarmee door Kythera geen gevolg wordt gegeven aan deze veroordeling.

Maar ook moet Kythera binnen twee maanden aan de advocaat een overzicht overhandigen waarop elk bedrijf staat waaraan zij dit product hebben geleverd inclusief de aantallen. Doet Kythera dit niet dan volgt er een dwangsom van €· 5.000,-  per dag.

Ook moet Kyhera binnen 15 dagen na betekening van het vonnis aan alle professionele afnemers aan wie zij de goederen waarmee de inbreuk is gepleegd heeft aangeboden of geleverd een duidelijk leesbare brief op briefpapier van Kythera te sturen met de navolgende inhoud, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan mr. Th. Papachatzidis:

Reageren via facebook