13.1 C
Medemblik
24 mei 2020 02:39
Medemblik Actueel.

Voorlopig ontwerp nieuwbouw Sint Martinus bekend

MEDEMBLIK – Afgelopen week is aan bewoners, medewerkers, vrijwilligers en omwonenden het voorlopig ontwerp gepresenteerd van het nieuwbouwplan op de huidige locatie van het verzorgingshuis Sint Martinus in Medemblik. Vanaf vandaag is het voorlopig ontwerp ook te zien op de website van De Woonschakel (www.dewoonschakel.nl).

Ontwerp
Het ontwerp komt van de hand van Fame Groep B.V. uit Zwolle. In het ontwerp zijn elementen opgenomen die ook zichtbaar zijn in panden in de binnenstad waaronder de kleurstelling, uitvoering van de raampartijen en trapgevelelementen. Evenals de eerste reactie vanuit de welstandcommissie werd ook door de aanwezigen positief gereageerd op het ontwerp. Architect Coen Koenders kreeg complimenten toegezwaaid en kan verder werken aan een definitief ontwerp.

Indeling gebouw en doelgroep
De individuele ruimte voor bewoners wordt meer dan verdubbeld naar circa 45m². Er komen veertig volwaardige tweekamer-appartementen, die in vijf woongroepen worden gebouwd én twee studio’s voor tijdelijke zorg. Iedere woongroep heeft een eigen buurtkamer. Naast een appartement hebben bewoners ook buurt-kamers waarin gezamenlijk kan worden gekookt, gegeten en sociale activiteiten gedaan kunnen worden. Een appartement bestaat uit een woonkamer, slaapkamer, een ruime badkamer met wasmachineaansluiting en keuken. De nieuwe woonvoorziening wordt gebouwd voor mensen met een middelzware tot zware behoefte aan zorg, die beschermd willen wonen. In het gebouw zijn 24 uur per dag professionals van Omring aanwezig voor de benodigde zorg. Bewoners krijgen meer keuze: gezelschap of rust, koken in het appartement of in de gezamenlijke buurtkamer, zelf de was doen of uitbesteden.

Aandachtspunten uit informatiebijeenkomsten
Omwonenden werden door Havik Milieutechniek B.V. (uit Kwadijk) geïnformeerd over de wijze hoe de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Veiligheid en zorgvuldigheid staan daarbij voorop. Voorafgaande aan de sloop zal van de direct belendende percelen een opnamestaat worden gemaakt zodat eventuele schade door werkzaamheden kan worden geconstateerd. Naar de beschoeiing aan de slootkant en het tuinontwerp wordt nog nader gekeken. Dit geldt ook voor de kapel op het terrein. Deze blijft behouden en wordt deels aangepast (krijgt eigen CV-installatie en nieuwe entree). Tegelijk zal ook nagedacht moeten worden over de uiteindelijke functies die de kapel zou kunnen krijgen in de toekomst voor de gemeenschap van Medemblik. Bewoners van de nabijgelegen twintig woningen aan de Kleyenburg vroegen aandacht voor de veiligheid in het totale gebied, zowel nu als in de toekomst.

Reageren via facebook